oRB_ASO: Podpisanie umowy dystrybucyjnej oraz umowy sprzedaży w zakresie preparatów biobójczych z firmą ALTEROX Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

PAP
Data: 2020-09-17

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-17
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Podpisanie umowy dystrybucyjnej oraz umowy sprzedaży w zakresie preparatów biobójczych z firmą ALTEROX Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biomass Energy Project S.A. ,,EMITENT" _"SPÓŁKA" zawiadamia iż podpisał w dniu dzisiejszym umowę dystrybucyjną z firmą ALTEROX Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie na dostawy i sprzedaż produktów biobójczych: SEPTOVIR OXY 800 oraz NEOVIROSEPT OXY.
Umowa obejmuje sukcesywne dostawy 50.000 litrów preparatów o wartości około 500.000 złotych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-467 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Filtrowa 27
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-17 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2020-09-17 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Podpisanie umowy dystrybucyjnej oraz umowy sprzedaży w zakresie preparatów biobójczych z firmą ALTEROX Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2020-09-17
Rok biezacy 2020
Numer 40
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.