oRB-W_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. na dzień 30 czerwca 2017r.

PAP
Data: 2017-06-04

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
 • Zwolanie_ZWZ_na_dzien_30.06.2017r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Projekty_uchwal_ZWZ_na_dzien_30.06.2017..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 4 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-06-04
  Skrócona nazwa emitenta
  BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
  Temat
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. na dzień 30 czerwca 2017r.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2017r. na godz. 9:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał.
  Treść ogłoszenia jest zawarta w załącznikach do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  Zwolanie_ZWZ_na_dzien_30.06.2017r.pdf
  Projekty_uchwal_ZWZ_na_dzien_30.06.2017..pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  85-467 Bydgoszcz
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Filtrowa 27
  _ulica_ _numer_
  +48 693 617707 .
  _telefon_ _fax_
  ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
  _e-mail_ _www_
  5542907667 340919180
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-06-04 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
  2017-06-04 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
  Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. na dzień 30 czerwca 2017r.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 85-467
  Miasto Bydgoszcz
  Ulica Filtrowa
  Nr 27
  Tel. +48 693 617707
  Fax .
  e-mail ir@bep-sa.pl
  NIP 5542907667
  REGON 340919180
  Data sporzadzenia 2017-06-04
  Rok biezacy 2017
  Numer 4
  adres www www.bep-sa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.