oRB_ASO: Złożenie wniosku o dofinansowanie do Komisji Europejskiej w ramach programu Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) call: EIC Accelerator 2022(HORIZON-EIC-2022-ACCELERATOR-01) pod nazwą Lignolit

PAP
Data: 2022-03-24

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2022
Data sporządzenia: 2022-03-24
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Złożenie wniosku o dofinansowanie do Komisji Europejskiej w ramach programu Horizon Europe Framework Programme _HORIZON_ call: EIC Accelerator 2022_HORIZON-EIC-2022-ACCELERATOR-01_ pod nazwą Lignolit
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A._"Emitent",_"Spółka"_ informuje iż złożył do Komisji Europejskiej wniosek o uzyskanie dofinansowania do projektu uruchomienia pilotażowej linii do produkcji innowacyjnego tworzywa drzewnego typu Lignolit. Wniosek złożony został w ramach programu Horizon Europe Framework Programme _HORIZON_ call: EIC Accelerator 2022_HORIZON-EIC-2022-ACCELERATOR-01_ pod nazwą Lignolit
Kwota dofinansowania, o które Spółka wnioskuje to 2,5 mln Euro . Wielkość projektu to 3,58 mln Euro . Projekt ten jest komercyjną kontynuacją prac jakie Emitent prowadzi w ramach projektu Lignolit dofinansowanego przez NCBR i doprowadzić ma do szybkiego uruchomienia produkcji pilotażowej tego innowacyjnego tworzywa drzewnego . Szybkie uruchomienie takiej produkcji jest szczególnie ważne w aktualnej sytuacji dużych braków w zakresie tradycyjnych materiałów budowlanych i pozwolić powinien na uzyskanie znacznych wpływów finansowych dla Spółki , jak również stanowić będzie bazę do pozyskania partnerów do rozwinięcia tej produkcji w dużej skali
Akcelerator EIC wspiera przedsiębiorstwa _głównie MŚP, w tym nowe firmy_ w zwiększaniu skali innowacji o dużym wpływie, które mogą przyczynić się do stworzenia nowych rynków lub zakłócenia funkcjonowania istniejących. Akcelerator EIC zapewnia wyjątkowe połączenie finansowania w wysokości od 0,5 do 17,5 mln EUR oraz usług przyspieszających działalność _zob. sekcja V_.
Akcelerator EIC koncentruje się w szczególności na innowacjach opartych na odkryciach naukowych lub przełomowych rozwiązaniach technologicznych _"deep tech"_, które wymagają znacznego finansowania w długim okresie czasu, zanim będą mogły przynieść zyski _"patient capital"_. Takie innowacje często mają trudności z pozyskaniem finansowania, ponieważ związane z nimi ryzyko i okres są zbyt wysokie. Finansowanie i wsparcie ze strony akceleratora EIC ma na celu umożliwienie takim innowatorom pozyskanie pełnych kwot inwestycji potrzebnych do rozwinięcia skali w krótszym czasie.
Akcelerator EIC wspiera późniejsze etapy rozwoju technologii oraz zwiększanie skali. Komponent technologiczny innowacji musi zatem zostać przetestowany i zwalidowany w laboratorium lub innym odpowiednim środowisku _np. co najmniej na poziomie gotowości technologicznej 5/6 lub wyższym i w pełni ukończony na poziomie gotowości technologicznej 4_. Celem akceleratora EIC jest wspieranie przedsiębiorstw, dla których wsparcie EIC będzie działać jak katalizator, umożliwiający pozyskanie innych inwestorów niezbędnych do zwiększenia skali innowacji.
EIC Accelerator Open, który nie ma z góry określonych priorytetów tematycznych i jest otwarty na propozycje z dowolnej dziedziny technologii lub zastosowania.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-312 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szubińska 75-77
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-03-24 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2022-03-24 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Złożenie wniosku o dofinansowanie do Komisji Europejskiej w ramach programu Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) call: EIC Accelerator 2022(HORIZON-EIC-2022-ACCELERATOR-01) pod nazwą Lignolit
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-312
Miasto Bydgoszcz
Ulica Szubińska
Nr 75-77
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2022-03-24
Rok biezacy 2022
Numer 4
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2022 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.