oRB_ASO: Złożenie wniosku o dotacje w ramach europejskiego programu Horyzont 2020 w konkursie H2020-LC-GD-2020 -Building and renovating in an energy and resource efficient way -Budowanie i renowacja w sposób oszczędzający energię i zasoby ,pod nazwą: MODULAR - Wdrożenie Modularnej Innowacyjnej techniki budowania, wykorzystanej do demonstracji pilotażowego modułowego kompleksu mieszkalnego, szpitalnego i hybrydowego.

PAP
Data: 2021-01-29

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-29
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Złożenie wniosku o dotacje w ramach europejskiego programu Horyzont 2020 w konkursie H2020-LC-GD-2020 -Building and renovating in an energy and resource efficient way -Budowanie i renowacja w sposób oszczędzający energię i zasoby ,pod nazwą: MODULAR - Wdrożenie Modularnej Innowacyjnej techniki budowania, wykorzystanej do demonstracji pilotażowego modułowego kompleksu mieszkalnego, szpitalnego i hybrydowego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S. A._"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż złożył wniosek dotacyjny do Unii Europejskiej w Ramach programu Horyzont 2020 w konkursie H2020-LC-GD-2020 –Building and renovating in an energy and resource efficient way _Budowanie i renowacja w sposób oszczędzający energię i zasoby_. Wniosek został złożony przez konsorcjum 3 firm: Biomass Energy Project S.A. , Fuel SRL z Włoch i Fuel OL TM S.C. z Rumunii.
Kwota projektu: 55.803.440,00 Euro _pięćdziesiąt pięć milionów osiemset trzy tysiące czterysta czterdzieści Euro_
Kwota dofinansowania: 29.224.302,51 Euro _dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące trzysta dwa Euro, pięćdziesiąt jeden centów_
Streszczenie: Celem projektu jest zademonstrowanie funkcji energooszczędnych, budowanych w ekologicznym systemie prefabrykacji i montażu, budynków modułowych o różnych funkcjach użytkowych: mieszkalnej _tu: budowa nowych budynków i renowacja istniejących_ i niemieszkalnych. _tu: funkcja jednostki medyczno-wychowawczej_, funkcje społeczne: modern coliving, hybryda wielofunkcyjnej ochrony zdrowia i edukacji, w różnych strefach klimatycznych Europy: w Polsce _Kompleks szpitalno-edukacyjny_ i we Włoszech _Kompleks mieszkalny_ w celu ich weryfikacji i przetestowania w kierunku maksymalnej optymalizacji i sprawności systemów w różnych strefach klimatycznych, kulturowych i społecznych, ale także tworzących strukturę sieci energetycznej. Dzięki zaawansowanym technologiom oprogramowania wnioskodawca będzie również dostawcą różnorodnych usług technologicznych i energetycznych dla użytkowników, które zostaną poddane dokładnym testom pod kątem walidacji funkcjonowania obiektu jako żywego laboratorium, aby stworzyć model do dalszej replikacji na innych rynkach.
Głównym celem projektu jest wykazanie, że zarówno budownictwo mieszkaniowe, jak i niemieszkalne można zoptymalizować pod względem ekologicznym, ekonomicznym i energetycznym w kierunku budownictwa niskoenergetycznego. Takie podejście techniczne i organizacyjne może przyczynić się do upowszechnienia idei zrównoważonego rozwoju wśród podmiotów działających w branży budowlanej, deweloperskiej, medycznej, handlowej i energetycznej _indywidualnej i biznesowej_. Jednym z celów cząstkowych jest optymalne wykorzystanie lokalnych zasobów energii dla różnych typów budynków w miejscu przeznaczenia instalacji, z uwzględnieniem lokalnej specyfiki pogodowej, która definiuje dostęp do źródeł energii, takich jak słońce, wiatr i woda.
W ramach projektu przeprowadzona ma być inwestycja polegająca na budowie kompleksu apartamentów turystycznych przy porcie jachtowym w Senigalli we Włoszech. Miejscowość ta położona jest na środkowym wybrzeżu Adriatyku, u ujścia rzeki Misy, około 25 km od Ankony i około 32 km od Pesaro.
Jego terytorium jest głównie płaskie, ale otoczone wzgórzami opadającymi do morza; historyczne centrum ma układ urbanistyczny rzymskiego miasta, które zostało założone na wzgórzu na południe od rzeki Misy.
Miasto szczyci się słynną plażą "aksamitną" z 13 kilometrami drobnego piasku, którą przerywają jedynie długie nabrzeża portu.
W Polsce konsorcjum ma zamiar wybudować w Bydgoszczy kompleks szpitalny z funkcją edukacyjną , wyspecjalizowany w zakresie zaawansowanych technik chirurgicznych i zabiegach "jednego dnia"

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-312 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szubińska 75-77
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-29 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2021-01-29 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarzadu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Złożenie wniosku o dotacje w ramach europejskiego programu Horyzont 2020 w konkursie H2020-LC-GD-2020 -Building and renovating in an energy and resource efficient way -Budowanie i renowacja w sposób oszczędzający energię i zasoby ,pod nazwą: MODULAR - Wdrożenie Modularnej Innowacyjnej techniki budowania, wykorzystanej do demonstracji pilotażowego modułowego kompleksu mieszkalnego, szpitalnego i hybrydowego.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-312
Miasto Bydgoszcz
Ulica Szubińska
Nr 75-77
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2021-01-29
Rok biezacy 2021
Numer 4
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.