oRB_ASO: Opracowanie i uzyskanie rejestracji oraz zezwolenia na nowy srodek biobójczy do walki z COVID 19

PAP
Data:

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Opracowanie i uzyskanie rejestracji oraz zezwolenia na nowy srodek biobójczy do walki z COVID 19
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. _ “Spółka", "Emitent" _ informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację o uzyskaniu decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr PB/2195/TP/2020. Decyzja dotyczy wydania pozwolenia dla "Spółki" na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego Neovirosept - OXY.
Produkt biobójczy Neovirosept - OXY został zaklasyfikowany do kategorii 1 grupy produktowej 2 oraz kategorii 1 grupy produktowej 4 wg załącznika V do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych, _ Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012 r. str. 1, z późn. zm._.
Neovirosept - OXY jest płynem biobójczym o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, mających oraz niemających kontaktu z żywnością. Do stosowania metodą zamgławiania za pomocą generatora par w pomieszczeniach zamkniętych, m.in. w pomieszczeniach przemysłowych, instytucjonalnych, obiektach użyteczności publicznej, obiektach prywatnych oraz pomieszczeniach medycznych.
Produkt ten będzie wytwarzany w oparciu o własne moce produkcyjne przez "Spółkę". Przewiduje się dystrybucję tego środka w opakowaniach o pojemności 1L, 5L, 10L. Oferowany będzie innym podmiotom z rynku medycznego, instytucjom publicznym i podmiotom prywatnym. Użycie preparatu za pomocą generatorów i rozpylaczy par, przy pomocy którego tworzy się mgła oparów preparatu umożliwia sterylizacje powierzchni zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów. Zamgławione powietrze umożliwia dezynfekcje powierzchni metalowych , plastikowych oraz materiałów porowatych. Również zdezynfekowane zostają wszelkie urządzenia i materiały znajdujące się wewnątrz pomieszczenia.
Płyn jest w postaci gotowej do użycia, również do dezynfekcji ścian, podłóg, sufitów, wszystkich powierzchni porowatych i nieporowatych, mających i nie mających kontakt z żywnością, urządzeń, rurociągów, środków transportu, miejsc przechowywania żywności i pasz.
Zaletą jest jego konkurencyjność cenowa , możliwość masowego stosowania oraz pełna biodegradowalność.
Wyrób ten traktujemy jako uzupełnienie naszej oferty w obszarze medycznym.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-467 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Filtrowa 27
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-11 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2020-09-11 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Opracowanie i uzyskanie rejestracji oraz zezwolenia na nowy srodek biobójczy do walki z COVID 19
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia
Rok biezacy 2020
Numer 38
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.