oRB_ASO: Podpisanie listu intencyjnego z firmą Time Medical LTD z Hong Kongu , Chiny w zakresie współpracy w wprowadzaniu nowoczesnej diagnostyki MRI i CT oraz utworzenia sieci placówek BEP Medical Centres

PAP
Data: 2020-08-28

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-28
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Podpisanie listu intencyjnego z firmą Time Medical LTD z Hong Kongu , Chiny w zakresie współpracy w wprowadzaniu nowoczesnej diagnostyki MRI i CT oraz utworzenia sieci placówek BEP Medical Centres
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje iż podpisał list intencyjny z firmą Time Medical LTD z Hong Kongu celem ustanowienia aktywnej relacji biznesowo-handlowej w zakresie przenośnych aparatów MRI i CT, jak również w zakresie zapobiegania i kontroli COVID-19. Głównym celem jest wprowadzenie odnośnej zaawansowanej technologii medycznej w Polsce, Wielkiej Brytanii i w innych krajach europejskich. BEP będzie używać odnośnych aparatów we własnych obiektach BEP Medical Centres [Ośrodek Medyczny BEP] w ramach profilaktyki medycznej przy diagnostyce i leczeniu raka, a także przy diagnostyce chorób neurologicznych oraz układu sercowo-naczyniowego. Ponadto, naszym celem jest zawarcie umowy partnerskiej z chińskim producentem Time Medical Limited _www.time-medical.com_ z zamiarem utworzenia w Polsce znaczącej sieci modułowych jednostek medycznych w ramach pierwszej fazy działania BEP Medical Centres. Strona chińska zaopatrywałaby BEP w swoje najnowsze modele sprzętu medycznego, tj. stacjonarne aparaty MRI i CT wraz z innowacyjnymi jednostkami przenośnymi z możliwością transportu do dowolnej lokalizacji w Polsce i w innych krajach UE. Szacowana skala zamówienia wynosi 10-12 urządzeń w ciągu 2 lat. Pierwsze zamówienia i dostawy mają mieć miejsce w październiku, tj. jeszcze przed zakończeniem 2020 roku. Partner z Chin zapewni pomoc w zakresie uzyskania preferencyjnego finansowania od wyspecjalizowanych instytucji finansowych, z którymi współpracuje, na zasadzie kredytu dla nabywcy.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-467 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Filtrowa 27
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-28 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2020-08-28 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Podpisanie listu intencyjnego z firmą Time Medical LTD z Hong Kongu , Chiny w zakresie współpracy w wprowadzaniu nowoczesnej diagnostyki MRI i CT oraz utworzenia sieci placówek BEP Medical Centres
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2020-08-28
Rok biezacy 2020
Numer 36
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.