oRB_ASO: Informacja w sprawie wniosków złożonych o dofinansowanie projektów.

PAP
Data: 2018-11-21

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2018
Data sporządzenia: 2018-11-21
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Informacja w sprawie wniosków złożonych o dofinansowanie projektów.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biomass Energy Project S.A. "Emitent" zawiadamia, że w dniu 20.11.2018 roku otrzymał pisemne informacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące wniosków o dofinansowanie, o których Emitent informował w raportach ESPI nr 10/2018 z 28.05.2018r. i nr 15/2018 z 7.07.2018r.
Z otrzymanych informacji wynika, iż Spółka nie znalazła się na liście projektów wybranych do dofinansowania wraz z uzasadnieniami i kryteriami oceny. Po szczegółowej analizie Zarząd Emitenta podjął decyzję, że będzie składał odwołania od wyników ocenianych wniosków.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż niezależnie od ostatecznych wyników oceny zamierza kontynuować prace w projektach ujętych we wnioskach, oraz o tym iż Spółka oczekuje wyników oceny wniosku Innomoto złożonego do Narodowego centrum Badań i Rozwoju w dniu 10 sierpnia 2018r. o tutule "Opracowanie modelu osobowego pojazdu elektrycznego na bazie zunifikowanej, ultralekkiej platformy podwoziowej produkowanej w technologii kompozytowej, zasilanego układem hybrydowym wodorowo-bateryjnym lub bateryjnym.",
które to opublikowane powinny być wg. informacji uzyskanych z tej instytucji do końca grudnia 2018r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-467 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Filtrowa 27
_ulica_ _numer_
+48 693 617707 .
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-21 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2018-11-21 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Informacja w sprawie wniosków złożonych o dofinansowanie projektów.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693 617707
Fax .
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2018-11-21
Rok biezacy 2018
Numer 36
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.