oRB-W_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biomass Energy Project S.A. na dzień 18 września 2020 r.

PAP
Data: 2020-08-22

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
 • ZWZ_BEP_SA_18.09.2020_zwolanie,,,.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • BEP_S.A.__-_ZWZ_18.09.2020_-_uchwaly,,,.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • BEP_S.A._WZ_18.09.2020_fomularz,_pelnomocnictwo,,,.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • BEP_S.A._WZ_18.09.2020._L._glosow,,,.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 35 / 2020
  Data sporządzenia: 2020-08-22
  Skrócona nazwa emitenta
  BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
  Temat
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biomass Energy Project S.A. na dzień 18 września 2020 r.
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Zarząd Emitenta Biomass Energy Project S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 18 września 2020 roku, na godzinę 9:00 w Kancelarii Notarialnej notariusz Monika Gutmańska-Pawłowska, przy ul. Wełniany Rynek 2 w Bydgoszczy.


  W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania gło-su na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

  Załączniki:
  1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
  2/ Projekty uchwał na ZWZ
  3/ Wzór formularza pełnomocnictwa wraz z instrukcją od głosowania
  Załączniki
  Plik Opis
  ZWZ_BEP_SA_18.09.2020_zwolanie,,,.pdf
  BEP_S.A.__-_ZWZ_18.09.2020_-_uchwaly,,,.pdf
  BEP_S.A._WZ_18.09.2020_fomularz,_pelnomocnictwo,,,.pdf
  BEP_S.A._WZ_18.09.2020._L._glosow,,,.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  85-467 Bydgoszcz
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Filtrowa 27
  _ulica_ _numer_
  +48 693617707 +48 693617707
  _telefon_ _fax_
  ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
  _e-mail_ _www_
  5542907667 340919180
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-08-22 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
  2020-08-22 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
  Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biomass Energy Project S.A. na dzień 18 września 2020 r.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 85-467
  Miasto Bydgoszcz
  Ulica Filtrowa
  Nr 27
  Tel. +48 693617707
  Fax +48 693617707
  e-mail ir@bep-sa.pl
  NIP 5542907667
  REGON 340919180
  Data sporzadzenia 2020-08-22
  Rok biezacy 2020
  Numer 35
  adres www www.bep-sa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.