oRB_ASO: Informacja o otrzymaniu dofinansowania projektu

PAP
Data: 2020-08-21

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-21
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Informacja o otrzymaniu dofinansowania projektu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. _"Spółka", "Emitent"_ zawiadamia iż w dniu dzisiejszym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało listę rankingową projektów w której informuje o przyznanych dotacjach
w ramach konkursu 1/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka .
Znajduje się tam informacja iż wniosek naszej Spółki o numerze: POIR.01.01.01-00-0391/20 został pozytywnie rozpatrzony i zarekomendowano przyznanie dotacji we wnioskowanej przez Emitenta wysokości.
Tytuł projektu: Technologia wykorzystania drewna potrzebieżowego oraz opołów drzewnych do produkcji materiału drewnopochodnego o wysokich parametrach technicznomechanicznych.
Budżet projektu: 8.029.368,75 zł. Dofinansowanie 4.817.621,25zł
Realizowany projekt doprowadzić ma do opracowania technologii produkcji innowacyjnego tworzywa drzewnego nowego typu. Patent na urzadzenie do wzdłużnego rozdrabniania drewna należy do firmy BLACK PEARL S.A. i stanowi podstawę projektu badawczego. Prowadzone badania i prace doprowadzić mają do opracowania linii technologicznej unikalnego na skalę światową innowacyjnego tworzywa drzewnego nowej generacji, w pełni ekologicznego. Uzyskany materiał umożliwi produkcję elementów konstrukcyjnych o wysokich parametrach: jak belki nośne, konstrukcje i płyt o właściwościach fizykomechanicznych przewyższających inne istniejące na rynku materiały. Używane do jego produkcji surowce mogą w 100% pochodzić z materiałów odpadowych, pochodzących z recyklingu odpadów drewnianych.
Projekt ten jest kontynuacją prac badawczych prowadzonych od kilku lat przez Spółkę , jak i kontynuacją współpracy z firmą BLACK PEARL S.A. oraz Zakładami Przerobu Drewna POLDAN, o której informowaliśmy w raportach publikowanych w 2016, 2017 i 2018 roku.
Z przyjemnością możemy zakomunikować, iż ten wieloletni proces doprowadzony został do pozytywnego rezultatu uwieńczonego uzyskaniem dofinansowania. Pozwala to kontynuować prace mające w konsekwencji prowadzić do produkcji na dużą skalę tego unikalnego tworzywa drzewnego, jako polskiego wynalazku.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-467 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Filtrowa 27
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-21 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2020-08-21 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Informacja o otrzymaniu dofinansowania projektu
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2020-08-21
Rok biezacy 2020
Numer 34
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.