oRB_ASO: Informacja o zakończeniu publicznej oferty akcji serii G z zachowaniem prawa poboru

PAP
Data: 2018-11-16

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2018
Data sporządzenia: 2018-11-16
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Informacja o zakończeniu publicznej oferty akcji serii G z zachowaniem prawa poboru
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, iż w związku z zakończeniem emisji akcji serii G przeprowadzonej w ramach oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru, w wyniku złożonych skutecznie zapisów, w ramach przedmiotowej emisji zostało objętych łącznie 65.888.088 akcji serii G jednocześnie Emitent pozyskał z tytułu emisji łącznie 6.588.808,80zł
Szczegółowe informacje związane z przeprowadzoną ofertą zostaną przekazane w formie raportu bieżącego EBI w terminie 14 dni od dnia zakończenia subskrypcji tj. od dnia 15 listopada 2018 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-467 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Filtrowa 27
_ulica_ _numer_
+48 693 617707 .
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-16 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2018-11-16 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Informacja o zakończeniu publicznej oferty akcji serii G z zachowaniem prawa poboru
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693 617707
Fax .
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2018-11-16
Rok biezacy 2018
Numer 34
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.