oRB_ASO: Korekta do raportu nadanego w dniu 16.02.2018 o godz 22:57 Informacja w sprawie kontynuacji umowy o współpracy Biomass Energy Project S.A. z Black Pearl S.A. oraz Zakładami Przetwórstwa Drewna Poldan w związku ze złożonym wnioskiem o dotację do NCBR

PAP
Data: 2018-02-16

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2018
Data sporządzenia: 2018-02-16
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Korekta do raportu nadanego w dniu 16.02.2018 o godz 22:57
Informacja w sprawie kontynuacji umowy o współpracy Biomass Energy Project S.A. z Black Pearl S.A. oraz Zakładami Przetwórstwa Drewna Poldan w związku ze złożonym wnioskiem o dotację do NCBR
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z błędem edytorskim w dniu 16.02.2018 o godz. 22:57 nadano raport nr 32/2018
Zamieszczamy prawidłową jego numerację, oraz treść, a za bąd przepraszamy.

Biomass Energy Project S.A. zawiadamia, że w dniu 16.02.2018 roku uzyskała ze strony internetowej NCBR informację, iż Spółka znalazła się na liście projektów niewybranych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 5/1/1.1.1./2017 W ramach tego konkursu Spółka ubiega się o dofinansowanie w kwocie 7.231.670,00 zł dla projektu "Technologia wykorzystywania drewna potrzebieżowego oraz opołów drzewnych do produkcji innowacyjnego materiału drewnopochodnego o wysokich parametrach technicznomechanicznych"
Spółka o złożeniu wniosku o dofinansowanie informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 13/2017. Całość działań stanowi kontynuację tematu współpracy pomiędzy Spółką a podmiotami: Poldan i Black Pearl S.A., o której Emitent informował we wcześniejszych raportach:
- raport EBI nr 15/2016 z dnia 14.10.2016 r.
- raport ESPI nr 1/2016 z dnia 19.10.2016 r.
- raport ESPI nr 2/2016 z dnia 24.10.2016 r.
Spółka pragnie poinformować, iż niezależnie od ostatecznej decyzji NCBR w tym względzie , zamierza kontynuować współpracę ze Spółkami Poldan i Black Pearl S.A. nad rozwojem i realizacją projektu w ramach zawartego porozumienia.
Emitent po otrzymaniu i szczegółowym zapoznaniu się z uzasadnieniem decyzji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie dofinansowania, podejmie dalsze prawem przewidziane kroki, w tym rozważane jest złożenie stosownego odwołania.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-16 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2018-02-16 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Korekta do raportu nadanego w dniu 16.02.2018 o godz 22:57 Informacja w sprawie kontynuacji umowy o współpracy Biomass Energy Project S.A. z Black Pearl S.A. oraz Zakładami Przetwórstwa Drewna Poldan w związku ze złożonym wnioskiem o dotację do NCBR
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693 617707
Fax .
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2018-02-16
Rok biezacy 2018
Numer 3
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.