oRB_ASO: Kontynuacja umowy o współpracy Biomass Energy Project S.A. z Black Pearl S.A oraz zakładami przetwórstwa drewna Poldan poprzez złożenie wniosku o dotację do NCBR

PAP
Data: 2017-05-26

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2017
Data sporządzenia: 2017-05-26
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Kontynuacja umowy o współpracy Biomass Energy Project S.A. z Black Pearl S.A oraz zakładami przetwórstwa drewna Poldan poprzez złożenie wniosku o dotację do NCBR
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biomass Energy Project S.A. dalej: "Spółka" niniejszym informuje, iż w dniu 26.05.2017 r. złożył wniosek o dotację projektu p.n. "Technologia wykorzystania drewna potrzebieżowego oraz opołów drzewnych do produkcji innowacyjnego materiału drewnopochodnego o wysokich parametrach techniczno-mechanicznych" do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 4/1.2/2017
Całkowita wartość projektu to 11 857 313 _słownie: jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzynaście złotych_, a kwota dofinansowania to 7 767 133 _słownie : siedem milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści trzy złote _
Powyższe działanie jest kontynuacją tematu współpracy pomiędzy Spółką a podmiotami: POLDAN i BLACK PEARL S.A., o której Emitent informował we wcześniejszych raportach:
- raport EBI nr 15/2016 z dnia 14.10.2016 r.
- raport ESPI nr 1/2016 z dnia 19.10.2016 r.
- raport ESPI nr 2/2016 z dnia 24.10.2016 r.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-467 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Filtrowa 27
_ulica_ _numer_
+48 693 617707 .
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-05-26 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2017-05-26 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Kontynuacja umowy o współpracy Biomass Energy Project S.A. z Black Pearl S.A oraz zakładami przetwórstwa drewna Poldan poprzez złożenie wniosku o dotację do NCBR
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693 617707
Fax .
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2017-05-26
Rok biezacy 2017
Numer 3
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.