oRB_ASO: Złożenie wniosku o dotacje do programu dofinansowania UE H2020, w konkursie LC-GD-2-3-2020 - Accelerating the green transition and energy access Partnership with Africa. (Przyspieszenie zielona transformacja i dostęp do energii Partnerstwo z Afryką) , pod nazwą ENGEL – Energy for Health (Energia dla zdrowia)

PAP
Data: 2021-01-28

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-28
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Złożenie wniosku o dotacje do programu dofinansowania UE H2020, w konkursie LC-GD-2-3-2020 - Accelerating the green transition and energy access Partnership with Africa. _Przyspieszenie zielona transformacja i dostęp do energii Partnerstwo z Afryką_ , pod nazwą ENGEL – Energy for Health _Energia dla zdrowia_
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S. A._"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż złożył wniosek do programu dofinansowania UE H2020, w konkursie LC-GD-2-3-2020 – Accelerating the green transition and energy access Partnership with Africa. _Przyspieszenie zielona transformacja i dostęp do energii Partnerstwo z Afryką._ Wniosek złożony został w ramach konsorcjum złożonego z 15 podmiotów :
1 UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI z Rumunii
2 Fondazione Doctor Ambrosoli Memorial Hospital Kalongo - O.N.L.U.S. z Włoch
3 Electrawind Bulgaria J.S.C. z Bułgarii
4 E4IMPACT FOUNDATION z Włoch
5 UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE z Włoch
6 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Polska
7 ST. FRANCIS REFERRAL HOSPITAL z Tanzanii
8 LAROCCA ENGINEERING S.R.L. Rumunia
9 Independent Energy BV z Holandii
10 The Whitaker Group _Ghana_ Limited z Ghany
11 Doctor Ambrosoli Memorial Hospital UG
12 Presbyterian Hospital, Donkorkrom z Ghany
13 TRUONG CAO DANG CONG NGHIEP HUE z Wietnamu
14 RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE z Łotwy
15 NGABO VENTURES LTD z Ugandy
Kwota projektu to 9,860,750.00 Euro _Dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt Euro_
Kwota dofinansowania na projekt to 8,779,700.00 Euro _Osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset Euro_
ENGEL _ENerGy for HEaLth_ to projekt skupiający się na innowacyjnym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i środków energetycznych w służbie zdrowia dla obiektów w Afryce. Celem jest produkcja czystej, niedrogiej i niezawodnej energii do zasilania wybranych szpitali w Ugandzie w Tanzanii i Ghanie, budując wokół siebie pozytywny ekosystem sprzyjający czystszemu środowisku, lepszemu świadczeniu opieki zdrowotnej i lepszej pracy oraz tworzenie wartości energii odnawialnej. ENGEL realizuje dwa cele zrównoważonego rozwoju: zapewnia dostęp do przystępnej cenowo, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii dla wszystkich , zapewnienie zdrowego życia i promowanie dobrego samopoczucia wszystkich osób w każdym wieku . W pierwszej kolejności przeprowadzona zostanie ocena potrzeb energetycznych i audyt efektywności energetycznej. Następnie zostaną zaprojektowane i zainstalowane elektrownie i mini-sieci energetyczne. Wytworzona w ten sposób energia elektryczna będzie zasilać szpitale, w tym zestawy akumulatorów do mobilnych klinik medycznych wykorzystywanych w celach leczniczych oraz programów informacyjnych. Zostaną zbudowane mini-sieci energetyczne, które będą połączone z sieciami krajowymi, tak aby można było wprowadzić nadwyżkę energii: zyski pochodzące z jej sprzedaży posłużą do finansowania działalności gospodarczej w gospodarce ekologicznej i o obiegu zamkniętym. Główne oczekiwane skutki będą następujące:
- Autonomia energetyczna szpitali, które pomimo podłączenia do krajowej sieci energetycznej, muszą teraz w dużym stopniu polegać na silnikach wysokoprężnych z powodu częstych przerw w dostawie prądu, powodujących znaczną emisję zanieczyszczeń i wysokie koszty energii
-Tworzenie protokołów dobrych praktyk w zakresie efektywności energetycznej zarówno w szpitalach, jak i na poziomie społeczności lokalnych
-Dostarczanie świadczeń opieki zdrowotnej do odległych, słabo rozwiniętych obszarów. Skupiać się na tym będą głównie Medyczne Kliniki Mobilne, połączone telemedycznie ze szpitalami skupiając się i specjalizując w obszarze ginekologii, położnictwa i pediatrii noworodków.
-Szkolenie zielonych przedsiębiorców poprzez kursy, coaching i inkubację / akcelerację przedsiębiorczości-Propozycja nowego paradygmatu zrównoważonego rozwoju skoncentrowanego na szpitalach jako motorze ekologicznych i społecznych innowacji w Afryce.
-Zaangażowanie interesariuszy poprzez ukierunkowaną komunikację i kampanię rozpowszechniającą
W ramach konsorcjum Biomass Energy Project S. A. skonstruuje i dostarczy 3 pojazdy z funkcją Mobilnych Klinik Medycznych wraz ich wyposażeniem i specjalistycznym oprogramowaniem telemedycznym, a także skonstruuje i dostarczy zestawy bateryjne do banków energii . Przeprowadzi także szkolenia personelu medycznego i technicznego do ich obsługi.
Opracowane na potrzeby projektu Mobilne Kliniki Medyczne oraz dedykowane do nich rozwiązania energetyczne i informatyczne wprowadzone zostaną do naszej szerokiej oferty eksportowej przeznaczonej głównie dla Afryki , Ameryki Południowej i Azji

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-312 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szubińska 75-77
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-28 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2021-01-28 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Złożenie wniosku o dotacje do programu dofinansowania UE H2020, w konkursie LC-GD-2-3-2020 - Accelerating the green transition and energy access Partnership with Africa. (Przyspieszenie zielona transformacja i dostęp do energii Partnerstwo z Afryką) , pod nazwą ENGEL – Energy for Health (Energia dla zdrowia)
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-312
Miasto Bydgoszcz
Ulica Szubińska
Nr 75-77
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2021-01-28
Rok biezacy 2021
Numer 3
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.