oRB_ASO: Zawarcie Umowy agencyjnej z firmą Shandong Sady Medical Technology Co., Ltd z Chin

PAP
Data: 2020-07-21

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-21
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Zawarcie Umowy agencyjnej z firmą Shandong Sady Medical Technology Co., Ltd z Chin
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje iż w dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę agencyjną z firmą Shandong Sady Medical Technology Co., Ltd z siedzibą w Taian, Prowincja Shandong , Chiny . Jest ona uznanym międzynarodowo producentem i eksporterem urządzeń i systemów do oczyszczania i sterylizacji powietrza przeznaczonych do pomieszczeń ze szczególnym uwzględnieniem obiektów o charakterze medycznym.
Firma korzysta z unikalnej z technologii oczyszczania powietrza z użyciem enzymu lizozymu. Jest ona przyjazna dla środowiska i nie powoduje wtórnego zanieczyszczenia, różni się od innych producentów na rynku i nie ma odpowiednika w świecie.
Technologia sterylizacji za pomocą enzymów polega na silnym i chemicznym połączeniu lizozymu ekstrahowanego z organizmu z włóknem materiału filtracyjnego i zestaleniu lizozymu na materiale filtracyjnym na poziomie wielkości cząsteczki, aby uzyskać enzymatyczny materiał filtracyjny do sterylizacji _materiał filtracyjny lizozymowy_. Technologia sterylizacji za pomocą enzymów ma światową ochroną patentową. Shandong Sady Medical Technology Co., Ltd. jest jedynym użytkownikiem materiałów filtrujących z lizozymem w chińskiej medycynie i jest prawnie upoważniony przez wynalazcę.
Technologia ta zapewnia możliwość likwidacji patogennych drobnoustrojów na filtrach , a nie tylko zatrzymywania ich na powierzchni materiału filtrującego . Ma to kapitalne znaczenie dla trwałej likwidacji zagrożeń gdyż niszczy ona bakterie , wirusy czy też grzyby i nie ma niebezpieczeństwa wtórnej emisji i rozsiewania patogenów , które występuje po przekroczeniu pojemności i zużyciu tradycyjnych filtrów HEPA.

Zasada technologii sterylizacji enzymów:
Lizozym jest rodzajem enzymu hydrolitycznego, jest silnym środkiem biobójczym o szerokim spektrum działania, rozpuszczając ścianę komórkową bakterii wymusza pęknięcie błony komórkowej w celu zabicia bakterii. Rdzeniem technologii sterylizacji enzymów jest sposób mocowania lizozymu na materiale filtracyjnym, który może zachować pierwotną wydajność filtracji filtra, jednocześnie utrzymując wysoką aktywność lizozymu, zapewniając stałą rolę sterylizującą na filtrze.
Zalety lizozymu HEPA:
1. Silne działanie bakteriobójcze: Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, pneumoniae, gruźlica, Staphylococcus epidermidis, Legionella, bakterie LUTEUS itp. Efektywność sterylizacji wynosi powyżej 99%.
Wydajna wydajność filtracji: wydajność filtracji lizozymu HEPA dla cząstek powyżej 0,3 um wynosi ponad 99,97%.
2. Długa żywotność: mocne połączenie chemiczne lizozymu i materiału z włókna filtracyjnego jest trwałe w bardzo długim okresie użytkowania, a proces sterylizacji lizozymem prawie nie zużywa energii, może być stosowany przynajmniej przez okres użytkowania materiału filtrującego zapewniając szybką i wysoką wydajność sterylizacji.
3. Bezpieczny i przyjazny dla środowiska: lizozym jest jadalnym enzymem ekstrahowanym z organizmów, bez toksycznych i ubocznych skutków dla środowiska i ludzkiego ciała, zapewniając prawdziwą zieloną ochronę środowiska.
Firma Shandong Sady Medical Technology Co., Ltd. wyznaczyła naszą Spółkę jako agenta i reprezentanta do sprzedaży swoich produktów na terytorium Wielkiej Brytanii i Polski , z okresem obowiązywania uprawnień wynoszącym 1 rok.
Produkty tej firmy traktujemy jako możliwość uzupełnienia i rozszerzenia naszej oferty w zakresie oczyszczania i sterylizacji powietrza dla szpitali modułowych , centrów diagnostycznych, laboratoriów i innych obiektów medycznych.
Oferowane też będą innym podmiotom z rynku medycznego , jak również w szerszym zakresie związanym z prewencją zagrożeń biologicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-467 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Filtrowa 27
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-21 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2020-07-21 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Zawarcie Umowy agencyjnej z firmą Shandong Sady Medical Technology Co., Ltd z Chin
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2020-07-21
Rok biezacy 2020
Numer 29
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.