oRB_ASO: Podpisanie istotnej umowy o współpracy EMITENTA z HERON ELECTRIC S.A.

PAP
Data: 2018-10-04

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2018
Data sporządzenia: 2018-10-04
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Podpisanie istotnej umowy o współpracy EMITENTA z HERON ELECTRIC S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 4 października 2018 zawały z Heron Electric S.A. umowę o współpracy w zakresie zbudowania prototypu samochodu osobowego Heron Electric. Przedmiotowo umowa została zawarta w celu rozpoczęcia prac zmierzających do podjęcia prac związanych z uzyskaniem homologacji oraz przygotowania jego produkcji oraz rozwoju technologii H-MAX SORBENTS oraz ACCU MAX CARBONS przeznaczonej do konstrukcji dla Heron Electric superkondensatora oraz na potrzeby wytwarzania wysoko efektywnego systemu magazynowania wodoru w napędach wodorowych, stanowiących kluczowe elementy budowy prototypu samochodu osobowego.

Jednocześnie strony umowy uzgodniły przejęcie przez Emitenta roli generalnego wykonawcy prototypu. Szczegółowe warunki przejęcia prac nad prototypem określone zostaną odrębnym porozumieniem.

Zawarcie przedmiotowego porozumienia stanowi jeden z etapów związanych z uruchomieniem procesu budowy prototypu samochodu osobowego. Jednocześnie Emitent, wskazuje iż zgodnie z treścią raportu ESPI nr 16/2018 oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu 2/1.2/2018 o tytule "Opracowanie modelu osobowego pojazdu elektrycznego na bazie zunifikowanej, ultralekkiej platformy podwoziowej produkowanej w technologii kompozytowej, zasilanego układem hybrydowym wodorowo-bateryjnym lub bateryjnym., w ramach którego ubiega się o uzyskanie dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, umożliwiającego rozpoczęcie prac związanych z budową prototypu samochodu osobowego w oparciu o projekt Heron Electric.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-467 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Filtrowa 27
_ulica_ _numer_
+48 693 617707 .
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-10-04 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2018-10-04 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Podpisanie istotnej umowy o współpracy EMITENTA z HERON ELECTRIC S.A.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693 617707
Fax .
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2018-10-04
Rok biezacy 2018
Numer 29
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.