oRB_ASO: Złożenie wniosku o dofinansowanie do Komisji Europejskiej w ramach programu HORIZON- CL5-2021-D6-01 -Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej mobilności dla pasażerów i towarów pod nazwą E-BIKE.

PAP
Data: 2021-10-20

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-20
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Złożenie wniosku o dofinansowanie do Komisji Europejskiej w ramach programu HORIZON- CL5-2021-D6-01 -Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej mobilności dla pasażerów i towarów pod nazwą E-BIKE.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S. A._"Emitent",_ "Spółka"_ informuje iż złożył wniosek o dofinansowanie do Unii Europejskiej w ramach programu HORIZON-CL5-2021-D6-01. Tytuł projektu to : E-BIKE. Koszt projektu to 12.981.750 Euro , kwota wnioskowanego dofinansowania to 9.087.225 Euro.
Projekt złożony został przez konsorcjum firm , z liderem projektu Biomass Energy Project S.A. , Fuel Srl Italy i S.C. Fuel Open Learning TM SRL Romania.
Celem projektu jest stworzenie sieci transportu towarowego za pomocą rowerów elektrycznych typu Cargo wraz z siecią stacji ładowania oraz inteligentnego oprogramowania do zarządzania tym typem transportu.
Główną ambicją projektu jest ekologiczna transformacja dostawy "ostatniej mili". Termin ten odnosi się do faktycznej dostawy przedmiotu do klienta, która może nastąpić w domu, sklepie lub metodą click&collect. Ostatnia mila jest historycznie jednym z najbardziej krytycznych punktów w łańcuchu dostaw, który stał się jeszcze bardziej złożony wraz z rozwojem handlu elektronicznego, co przyczyniło się do skomplikowania tych etapów wraz z przybyciem przesyłek w ciągu 24 godzin. Wraz z rosnącą tendencją konsumentów do robienia zakupów online, usługa i czas dostawy, w szczególności tzw. "Ostatnia mila", stają się punktem centralnym dla zaangażowania i lojalności klientów. Nie chodzi już tylko o szybkość i koszty, e-shopperzy chcą wybierać między dostawą a odbiorem, wskazywać datę i godzinę, monitorować trasę, krótko mówiąc, decydująca jest ostatnia mila. Oczywiście ruch towarowy jest często zarządzany drogą drogową z pojazdami spalinowymi, które w związku z tym zanieczyszczają środowisko. Dlatego firma dąży do dekarbonizacji tego procesu, wykorzystując rowery elektryczne jako ostateczny przewoźnik transportu towarowego.
Projekt ten nakierowany jest do firm kurierskich , dostawczych jak i mniejszych firm handlowych oraz klientów indywidualnych i umożliwiać im ma korzystanie z tego typu transportu na zasadach wynajmu krótko i długoterminowego . Przeznaczony jest głównie dla dużych ośrodków miejskich stwarzając możliwość ekologicznego transportu w ich centrach korzystając z preferencji dla tego typu pojazdów , jak i możliwości korzystania z nich bez posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdów. Jest to szczególnie ważne sytuacji gdy dostęp do centów miast jest ograniczany , następują utrudnienia w ruchu pojazdów jak i występują trudności w zatrudnianiu kierowców

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-312 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szubińska 75-77
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-20 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2021-10-20 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Złożenie wniosku o dofinansowanie do Komisji Europejskiej w ramach programu HORIZON- CL5-2021-D6-01 -Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej mobilności dla pasażerów i towarów pod nazwą E-BIKE.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-312
Miasto Bydgoszcz
Ulica Szubińska
Nr 75-77
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2021-10-20
Rok biezacy 2021
Numer 27
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.