oRB_ASO: Zawarcie Umowy Agencyjnej z firmą FUSHAN STARDENT EQUIPMENT CO., LTD z Chin

PAP
Data: 2020-07-08

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-08
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Zawarcie Umowy Agencyjnej z firmą FUSHAN STARDENT EQUIPMENT CO., LTD z Chin
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę agencyjną z firmą FUSHAN STARDENT EQUIPMENT CO., LTD z siedzibą w Nanzhuang, Chancheng area, Foshan City, Chiny,
FUSHAN STARDENT EQUIPMENT CO., LTD jest międzynarodowym producentem i eksporterem urządzeń i akcesoriów przeznaczonych do leczenia stomatologicznego i wyznacza naszą Spółkę jako jej przedstawiciela i agenta urządzeń i akcesoriów przeznaczonych do leczenia stomatologicznego na terytorium Wielkiej Brytanii i Polski z okresem obowiązywania uprawnień wynoszącym 1 rok.
Produkty będą obejmować urządzenia i akcesoria przeznaczone do leczenia stomatologicznego: urządzenia do odsysania zewnętrznego , fotele stomatologiczne , kompresory stomatologiczne autoklawy, aparaty rentgenowskie, myjki i skalery ultradźwiękowe oraz pozostałe podobne urządzenia stanowiące kompletne wyposażenie gabinetów stomatologicznych
Produkty tej firmy traktujemy jako możliwość uzupełnienia i rozszerzenia naszej oferty o Modułowe Gabinety Stomatologiczne przeznaczone głównie dla szkół w ramach realizacji ustawy o obowiązku prowadzenia przez nie opieki stomatologicznej dla uczniów.
Produkty te oferowane też będą innym podmiotom z rynku medycznego

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-467 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Filtrowa 27
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-08 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2020-07-08 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Zawarcie Umowy Agencyjnej z firmą FUSHAN STARDENT EQUIPMENT CO., LTD z Chin
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2020-07-08
Rok biezacy 2020
Numer 27
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.