oRB_ASO: Otrzymanie informacji o propozycji dofinansowania w ramach programu Innovation Fund Large Scale Project InnovFund-LSC-2020-Two-Stage_ w projekcie "Me Grid - a system of active and intelligent e-prosumer green energy production and storage network - Me Grid - system aktywnej i inteligentnej sieci e-prosumenckiej do wytwarzania i magazynowania zielonej energii" przez konsorcjum : Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, Storion Energy Poland Sp.z o.o. z Grupy Kapitałowej Novavis Group S.A. z siedzibą w Warszawie oraz PoPi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

PAP
Data: 2021-09-30

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-30
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Otrzymanie informacji o propozycji dofinansowania w ramach programu Innovation Fund Large Scale Project InnovFund-LSC-2020-Two-Stage_ w projekcie "Me Grid - a system of active and intelligent e-prosumer green energy production and storage network - Me Grid - system aktywnej i inteligentnej sieci e-prosumenckiej do wytwarzania i magazynowania zielonej energii" przez konsorcjum : Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, Storion Energy Poland Sp.z o.o. z Grupy Kapitałowej Novavis Group S.A. z siedzibą w Warszawie oraz PoPi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. z siedzibą w Bydgoszczy "Spółka", "Emitent" informuje iż otrzymaliśmy informacje o propozycji dofinansowaniu przez Unię Europejską projektu o nazwie "Me Grid - System aktywnej i inteligentnej sieci e-prosumenckiej do wytwarzania i magazynowania zielonej energii" w ramach programu Innovation Fund Large Scale Project _ InnovFund-LSC-2020-Two-Stage _. Wniosek złożyło konsorcjum firm złożone z : lidera projektu Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, Storion Energy Poland Sp. z o.o. - z Grupy Kapitałowej Novavis Group z siedzibą w Warszawie _Członek Konsorcjum_, oraz PoPi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _Członek Konsorcjum
Wartość projektu to 56.035.344,80 Euro _pięćdziesiąt sześć milionów trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery Euro i 80/100_
Wartość wnioskowanego wsparcia 32.500.500 Euro _trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy pięćset Euro_
Proponowana przez Komisję Europejską wielkość wsparcia to 41% wartości projektu, to jest około 22.974.000 Euro .
Celem projektu ma być zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz zwiększenie ich efektywności poprzez stworzenie inteligentnej sieci z własnym bankiem energii , która połączy wielu prosumentów za pośrednictwem inteligentnego przyłącza energetycznego obejmującego licznik i falownik. Zbudowanie inteligentnej platformy informatycznej pozwoli na pełną koordynacje funkcji i stworzenie systemu zarządzania siecią smart grid oraz bankami energii. W ramach projektu w oparciu o elektrownię produkującą energię odnawialną przewidywane jest wybudowanie hybrydowego banku energii o mocy 10 MW i pojemności 38 MWh oraz 20 MW mocy fotowoltaicznej od prosumentów. Celem jest zwiększenie zarówno produkcji, jak i pojemności banku energii. Bank energii będzie miał innowacyjną konstrukcję łączącą trzy różne typy akumulatorów: Technologia litowa zapewniać ma ok. 25MWh , technologia akumulatorów przepływowych ok. 10,5 MWh , a technologia zielonego wodoru ok. 2,5MWh Kolejnym ważnym elementem sieci smart ,,Me grid,, jest inteligentne połączenie zasilania z falownikiem i zasobnikiem energii w postaci akumulatorów w tym wypadku litowych , w skład którego wchodzi inteligentny licznik energii chroniony patentem_, który umożliwia zarówno kontrolę, jak i pomiar przesyłu energii zarówno do prosumenta, jak i od niego do sieci . Stworzony system będzie rodzajem wirtualnej elektrowni , zagospodarującej nadwyżki energii powstające w źródłach odnawialnych . Poprzez optymalizację wykorzystania banków energii oraz prognozowanie jej zużycia umożliwiać będzie systemowi zarządzania IT stabilizację zużycia energii i zarządzanie szczytowymi momentami jej zwiększonego zapotrzebowania poprzez uruchamianie zmagazynowanych mocy.
Dotacja w wysokości ok. 105.000.000 PLN - 22.974.000 Euro , proponowanej przez Komisję Europejską na ten projekt umożliwi naszej Spółce uczestnictwo w jednym z najważniejszych programów rozwojowych w sektorze energetycznym i wejście na rynek magazynowania energii elektrycznej . Mający powstać w ramach projektu magazyn energii będzie jednym z największych w Europie i stanowić będzie skok rozwojowy dla naszej firmy i wzrostu jej potencjału w sektorze energetyki profesjonalnej

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-312 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szubińska 75-77
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2021-09-30 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Otrzymanie informacji o propozycji dofinansowania w ramach programu Innovation Fund Large Scale Project InnovFund-LSC-2020-Two-Stage_ w projekcie "Me Grid - a system of active and intelligent e-prosumer green energy production and storage network - Me Grid - system aktywnej i inteligentnej sieci e-prosumenckiej do wytwarzania i magazynowania zielonej energii" przez konsorcjum : Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, Storion Energy Poland Sp.z o.o. z Grupy Kapitałowej Novavis Group S.A. z siedzibą w Warszawie oraz PoPi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-312
Miasto Bydgoszcz
Ulica Szubińska
Nr 75-77
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2021-09-30
Rok biezacy 2021
Numer 26
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.