oRB_ASO: Umowa agencyjna z firmą Zhengzhou Sunshine Medical Equipment Co., Ltd z Zhengzhou , Chiny,

PAP
Data: 2020-07-03

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-03
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Umowa agencyjna z firmą Zhengzhou Sunshine Medical Equipment Co., Ltd z Zhengzhou , Chiny,
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał umowę agencyjną z firmą Zhengzhou Sunshine Medical Equipment Co., Ltd z Chin. Spółka ta jest międzynarodowym producentem i eksporterem medycznych urządzeń terapeutycznych i wyznacza Biomass Energy Project S.A. na Agenta swoich produktów i jej przedstawiciela na terytorium Wielkiej Brytanii i Polski z okresem obowiązywania uprawnień wynoszącym 1 rok.
Produkty będą obejmować urządzenia do badań i ćwiczeń równowagi, urządzenia do terapii dźwiękiem, elektroterapii, magnetoterapii, termoterapii, terapii woskiem, terapii parą wodną, termopunktury, hydrolokatory, urządzenia do krioterapii, hydroterapii, kompresjoterapii, terapii trakcyjnej, masażu, rehabilitacji dla osób dorosłych oraz rehabilitacji dla dzieci.
Spółka zamierza oferować wymienione produkty klientom na opisanych wyżej wyżej rynkach, jak również wykorzystywać je do wyposażania wytwarzanych specjalistycznych modułowych jednostek medycznych, oraz tworzenia MODUŁOWYCH CENTRÓW REHABILITACYJNYCH.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-467 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Filtrowa 27
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-03 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2020-07-03 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Umowa agencyjna z firmą Zhengzhou Sunshine Medical Equipment Co., Ltd z Zhengzhou , Chiny,
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2020-07-03
Rok biezacy 2020
Numer 26
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.