oRB_ASO: Informacja o wyrażeniu zgody i rozpoczęciu procedowania w kierunku podpisania umowy i realizacji pozytywnie ocenionego projektu związanego z wnioskiem złożonym do Komisji Europejskiej pod nazwą ZEN CLASS.

PAP
Data: 2021-09-29

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-29
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Informacja o wyrażeniu zgody i rozpoczęciu procedowania w kierunku podpisania umowy i realizacji pozytywnie ocenionego projektu związanego z wnioskiem złożonym do Komisji Europejskiej pod nazwą ZEN CLASS.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S. A._|"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w związku z otrzymanymi informacjami od Komisji Europejskiej, że złożony przez nas wniosek w ramach konkursu EFMR-BEW-2020. numer projektu 101038565 _European Maritime and Fisheries Fund -Blue economy window call_-Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego , pod nazwą ZEN CLASS . Wielkość projektu to 4,810,017 Euro _ cztery miliony osiemset dziesięć tysięcy siedemnaście Euro_ , kwota dofinansowania 2,500,000 Euro _ dwa miliony pięćset tysięcy Euro_ został oceniony pod kątem obniżonego kapitału w wysokości 43% a jednocześnie zostaliśmy poinformowani iż po wyrażeniu naszej zgody na obniżenie dotacji do tej wysokości i na udostępnienie naszych danych EBI będzie to jednoznaczne z przyznaniem przez EBI dofinansowania w wysokości 43% wnioskowanej kwoty projektu , to jest około 2,068 mln Euro.
Zarząd zdecydował o wyrażeniu takiej zgody i rozpoczęciu procedowania w kierunku podpisania umowy i realizacji projektu.
O złożeniu wniosku informowaliśmy w raporcie ESPI nr 11/2021 z dnia 16 marca 2021 , a o informacji o propozycji Komisji Europejskiej w raporcie ESPI nr 24/2021 z dnia 20.08.2021r. .
Projekt obejmuje realizację demonstratora ekologicznej łodzi motorowej, której konstrukcja integruje kilka innowacyjnych technologii tworzących nową jakość w dziedzinie zrównoważonej turystyki i szybkich łodzi o dużej ładowności i prędkości. Platformą konstrukcyjną projektu jest innowacyjny kadłub Power Plana o innowacyjnym, opatentowanym kształcie zapewniającym zmniejszony opór ruchu, a tym samym mniejsze zużycie energii, co przekłada się na większą ładowność. Ze względu na wszechstronność zastosowań jako opcję wyposażenia i realizacji w projekcie wybrano Power Plana 850 _długość 8,5 m_. Kształt kadłuba zapewnia zwiększoną stabilność w warunkach wysokiego , wzburzonego stanu morza.
W ramach projektu konstrukcja kadłuba zostanie zmodyfikowana od strony materiałowej - poprzez zastosowanie materiałów kompozytowych zawierających odpadowe włókna naturalne oraz modyfikację zewnętrznej warstwy kadłuba w celu zminimalizowania biofoulingu- skażenia mikrobiologicznego.
Projektowana łódź będzie wyposażona w innowacyjny podwójny napęd elektryczny umożliwiający pływanie w dwóch trybach: wyjątkowo cichym, przeznaczonym do poruszania się w strefach ciszy _napęd o małej mocy_ oraz szybkim, powyżej 30 węzłów _ster strumieniowy dużej mocy_. Energię wytwarzają innowacyjne hybrydowe silniki elektryczne _układ łączący pola magnetyczne z magnesów trwałych i indukowane w klatce wirnika_ zasilane bateriami Li-Ion poprzez system innowacyjnych falowników. Zasilają silnik napięciem ciągłym - w przeciwieństwie do typowych falowników impulsów PWM, co znacznie ogranicza emisję hałasu; brak wzbudzania blach i uzwojeń na wibracje, degradacja łożysk. Oczekiwanym rezultatem jest znaczna redukcja hałasu układu napędowego, a tym samym zwiększenie komfortu podróżowania. Uzupełnieniem pakietu innowacyjnego jest system monitoringu czystości wody oparty na systemie ciągłego poboru wody podczas ruchu oraz aplikacja społecznościowa wspierająca promocję oferowanej łodzi. Funkcjonalność opracowanego demonstratora pozwala na wejście na rynek z atrakcyjną, konkurencyjną ofertą łodzi wspierającą model turystyki rodzinnej - Łatwość wykonywania różnych czynności turystycznych na jednej łodzi. Parametry eksploatacyjne powodują, że opracowany projekt będzie rozwijany pod kątem zastosowań w ratownictwie wodnym, działaniach patrolowych i monitoringu środowiska.
Projekt ten jest kolejnym z innowacyjnych rozwiązań rozwijanych i wdrażanych przez naszą Spółkę w zakresie napędów elektrycznych i branży marynistycznej.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-312 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szubińska 75-77
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-29 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2021-09-29 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Informacja o wyrażeniu zgody i rozpoczęciu procedowania w kierunku podpisania umowy i realizacji pozytywnie ocenionego projektu związanego z wnioskiem złożonym do Komisji Europejskiej pod nazwą ZEN CLASS.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-312
Miasto Bydgoszcz
Ulica Szubińska
Nr 75-77
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2021-09-29
Rok biezacy 2021
Numer 25
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.