oRB_ASO: Umowa o dostawie komponentów do stacji ładowania zawarta z Trybeco Sp.z o.o.

PAP
Data: 2020-06-24

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-24
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Umowa o dostawie komponentów do stacji ładowania zawarta z Trybeco Sp.z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę dotyczącą dostaw komponentów do stacji ładowania pojazdów z firmą Trybeco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi .
Strony umowy działając w ramach współpracy w projekcie modułowych stacji ładowania i parkowania oraz wypożyczania pojazdów przeznaczonych dla PKP i innych klientów ustalają, iż Biomass wykona i dostarczy dla Trybeco elementy konstrukcji modułów, baterie do magazynowania energii, elementy instalacji fotowoltaicznej oraz części do budowy rowerów elektrycznych. Szczegółowy harmonogram dostaw, specyfikację jak i ceny dostarczanych elementów strony ustalać będą pomiędzy sobą poprzez składanie okresowych zamówień .
Strony zgodnie postanawiają, że będą dokładać starań mających na celu propagowanie wymienionych w umowie stacji ładowania pojazdów elektrycznych o którym mowa w niniejszej umowie oraz propagowanie rozwoju rynku urządzeń będących przedmiotem niniejszej umowy, jak i wspólnych działań w zakresie e-mobilności.
Pierwsza stacja ładowania małych pojazdów elektrycznych _rowery i hulajnogi elektryczne_, na których można podładować również urządzenia mobilne, została ustawiona przy dworcu PKP we Władysławowie, a kolejna jest uruchomiana w Helu.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-467 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Filtrowa 27
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-24 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2020-06-24 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Umowa o dostawie komponentów do stacji ładowania zawarta z Trybeco Sp.z o.o.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2020-06-24
Rok biezacy 2020
Numer 25
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.