oRB_ASO: Informacja o uzyskaniu dofinansowania do projektu pod nazwą: Opracowanie sposobu wytwarzania struktur węglowo-krzemowych o wysokich właściwościach wirusobójczych do zwalczania wirusów SARS-CoV-2.

PAP
Data:

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Informacja o uzyskaniu dofinansowania do projektu pod nazwą: Opracowanie sposobu wytwarzania struktur węglowo-krzemowych o wysokich właściwościach wirusobójczych do zwalczania wirusów SARS-CoV-2.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła informacja, iż wniosek o dofinansowanie jaki złożyła Spółka znalazł się na liście rankingowej jaką opublikowało NCBR wśród projektów które otrzymało dofinansowanie.
Numer konkursu: 5/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 5_2020. Numer wniosku: POIR.01.01.01-00-2546/20
Tytuł projektu: Opracowanie sposobu wytwarzania struktur węglowo-krzemowych o wysokich właściwościach wirusobójczych do zwalczania wirusów SARS-CoV-2 . Koszt realizacji projektu: 5.389.189,93 PLN. Wartość dofinansowania: 4.103.533,56 PLN
Uzyskane punkty: 12

Celem projektu jest opracowanie produktów biobójczych zdolnych do separacji, immobilizacji i niszczenia koronawirusów w celu wdrożenia na rynek nowego produktu o wysokich właściwościach wirusobójczych do zwalczania wirusów SARS-CoV-2 oraz rozpoczęcie sprzedaży produktów na bazie uzyskanych wyników prac. Głównymi odbiorcami rezultatów projektu są producenci filtrów do urządzeń filtrujących _oczyszczaczy powietrza, klimatyzacji_, czy masek ochronnych. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca wprowadzi na rynek innowacyjne i biobójcze sorbenty o wysokich właściwościach wirusobójczych do zwalczania wirusów SARS-CoV-2, które zaoferuje wskazanej grupie docelowej jako uzupełnienie do filtrów nadając im nowe funkcje. Najważniejszą ich cechą będzie zdolność do zabijania wirusów i drobnoustrojów a nie tylko ich wychwytywania i zatrzymywania.
Tworzyć to będzie nową kategorię produktów do walki z epidemiami i zagrożeniami biologicznymi.

Spośród 262 złożonych wniosków, dokonano oceny 213 z nich, z czego:
Dnia 22 czerwca 2021 r. do dofinansowania zostało wybranych 46 projektów, w tym 12 zlokalizowanych w województwie mazowieckim, na kwotę w wysokości 42 385 142,27 PLN oraz 34 zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie, na kwotę w wysokości 122 925 409,39 PLN.
Łączna kwota dofinansowania ww. projektów wynosi 165 310 551,66 PLN.
Dodatkowo, 167 projektów nie zostało wybranych do dofinansowania, 28 wniosków został wycofany z oceny, a 21 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia na etapie weryfikacji warunków formalnych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-312 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szubińska 75-77
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-23 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2021-06-23 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Informacja o uzyskaniu dofinansowania do projektu pod nazwą: Opracowanie sposobu wytwarzania struktur węglowo-krzemowych o wysokich właściwościach wirusobójczych do zwalczania wirusów SARS-CoV-2.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-312
Miasto Bydgoszcz
Ulica Szubińska
Nr 75-77
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia
Rok biezacy 2021
Numer 21
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.