oRB_ASO: UMOWA O WSPÓŁPRACY PRODUKTOWEJ I HANDLOWEJ W RAMACH OFERTY SYSTEMOWEJ HERON ELECTRIC S.A. „HR SHERING PIM SYSTEM” ORAZ POWIERZENIA BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. ROLI DOSTAWCY POJAZDÓW O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM W RAMACH OFERTY DEDYKOWANEJ NA POTRZEBY MAZURSKIEJ STREFY ECO ELEKTRYCZNEJ I INNYCH ODBIORCÓW REGIONALNYCH ORAZ ICH INTEGRACJI Z HR SHERING PIM SYSTEM NA BAZIE ROZWIĄZAŃ SYGNOWANYCH MARKĄ „BEP TECHNOLOGY”

PAP
Data: 2019-10-03

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-03
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
UMOWA O WSPÓŁPRACY PRODUKTOWEJ I HANDLOWEJ W RAMACH OFERTY SYSTEMOWEJ HERON ELECTRIC S.A. "HR SHERING PIM SYSTEM" ORAZ POWIERZENIA BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. ROLI DOSTAWCY POJAZDÓW O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM W RAMACH OFERTY DEDYKOWANEJ NA POTRZEBY MAZURSKIEJ STREFY ECO ELEKTRYCZNEJ I INNYCH ODBIORCÓW REGIONALNYCH ORAZ ICH INTEGRACJI Z HR SHERING PIM SYSTEM NA BAZIE ROZWIĄZAŃ SYGNOWANYCH MARKĄ "BEP TECHNOLOGY"
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biomass Energy Project S. A. z siedzibą w Bydgoszczy_"Spółka", "Emitent" informuje iż w dniu dzisiejszym tj. 3.10.2019 podpisano z HERON ELECTRIC S.A. umowę o współpracy i powierzenia Spółce BIOMASS ENERGY PROJECT S. A. roli dostawcy pojazdów elektrycznych w ramach oferty na potrzeby Mazurskiej Strefy ECO Elektrycznej
Przedmiotem umowy jest przygotowanie oferty systemowej HR Shering PIM System na rzecz Mazurskiej Strefy ECO Elektrycznej i odbiorców regionalnych obejmującej: dostawy rowerów elektrycznych ,modułów stacji dokowania/ładowania w systemie HR Shering PIM System , wodnych skuterów elektrycznych Heron Elecric Water Bird, nadbrzeżnych modułów stacji dokowania/ładowania w systemie HR Shering PIM System ,całorocznych elektrycznych pojazdów trzykołowych Heron Electric City EL, desek do pływania z napędem elektrycznym HR Hydrofolio Surfboard z baterią wymienną, oraz autonomicznych gniazdowych punktów ładowania zasilanych fotowoltaiką.
Szacunkowa łączna wartość ofert to ok. 40 mln PLN.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-467 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Filtrowa 27
_ulica_ _numer_
+48 693 617 707 +48 693 617 707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-03 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2019-10-03 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul UMOWA O WSPÓŁPRACY PRODUKTOWEJ I HANDLOWEJ W RAMACH OFERTY SYSTEMOWEJ HERON ELECTRIC S.A. „HR SHERING PIM SYSTEM” ORAZ POWIERZENIA BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. ROLI DOSTAWCY POJAZDÓW O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM W RAMACH OFERTY DEDYKOWANEJ NA POTRZEBY MAZURSKIEJ STREFY ECO ELEKTRYCZNEJ I INNYCH ODBIORCÓW REGIONALNYCH ORAZ ICH INTEGRACJI Z HR SHERING PIM SYSTEM NA BAZIE ROZWIĄZAŃ SYGNOWANYCH MARKĄ „BEP TECHNOLOGY”
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693 617 707
Fax +48 693 617 707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2019-10-03
Rok biezacy 2019
Numer 21
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.