oRB_ASO: Zawarcie umowy o współpracę

PAP
Data: 2017-03-16

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2017
Data sporządzenia: 2017-03-16
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Zawarcie umowy o współpracę
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S. A. "Emitent" Informuję, że w dniu 16.03.2017 roku zawarła z Trybeco Sp. z o .o. z siedzibą w Łodzi umowę o współpracy zgodnie z którą Biomass Energy Project będzie dostarczał dla Trybeco rowery i skutery elektryczne, segwaye oraz inne podobne urządzenia elektryczne.

Strony uzgodniły, że wartość sprzedaży z tej umowy w roku 2017 wyniesie nie mniej niż 1mln. zł.

Zarząd Biomass Energy Project szacuje, że w kolejnych latach sprzedaż z tego tytułu będzie rosła.

Spółka uznaję tą umowę za istotną, ze względu na perspektywy rozwoju nowego segmentu prowadzonej działalności o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr. 1/2017.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-467 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Filtrowa 27
_ulica_ _numer_
+48 693 617707 .
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-03-16 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2017-03-16 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Zawarcie umowy o współpracę
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693 617707
Fax .
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2017-03-16
Rok biezacy 2017
Numer 2
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.