oRB_ASO: Informacja w sprawie kontynuacji umowy o współpracy Biomass Energy Project S.A. z Black Pearl S.A. oraz Zakładami Przetwórstwa Drewna Poldan w związku ze złożonym wnioskiem o dotację do NCBR

PAP
Data: 2017-08-25

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2017
Data sporządzenia: 2017-08-25
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Informacja w sprawie kontynuacji umowy o współpracy Biomass Energy Project S.A. z Black Pearl S.A. oraz Zakładami Przetwórstwa Drewna Poldan w związku ze złożonym wnioskiem o dotację do NCBR
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Biomass Energy Project S.A. zawiadamia, że w dniu 25.08.2017 roku uzyskała ze strony internetowej NCBR informację, iż Spółka znalazła się na liście projektów nie wybranych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, konkurs
nr 4/1.2/2017. W ramach tego konkursu Spółka ubiega się o dofinansowanie w kwocie 7.767.133,00 zł dla projektu "Technologia wykorzystywania drewna potrzebieżowego oraz opołów drzewnych do produkcji innowacyjnego materiału drewnopochodnego o wysokich parametrach techniczno – mechanicznych"
Spółka o złożeniu wniosku o dofinansowanie informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 3/2017. Całość działań stanowi kontynuację tematu współpracy pomiędzy Spółką a podmiotami: Poldan i Black Pearl S.A., o której Emitent informował we wcześniejszych raportach:
- raport EBI nr 15/2016 z dnia 14.10.2016 r.
- raport ESPI nr 1/2016 z dnia 19.10.2016 r.
- raport ESPI nr 2/2016 z dnia 24.10.2016 r.
Spółka pragnie poinformować, iż niezależnie od ostatecznej decyzji NCBR w tym względzie , będzie kontynuować współpracę ze Spółkami Poldan i Black Pearl S.A. nad rozwojem i realizacją projektu w ramach zawartego porozumienia.
Emitent po otrzymaniu i szczegółowym zapoznaniu się z uzasadnieniem decyzji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie dofinansowania, podejmie dalsze prawem przewidziane kroki, w tym rozważane jest złożenie stosownego odwołania.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-467 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Filtrowa 27
_ulica_ _numer_
+48 693 617707 .
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-25 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2017-08-25 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Informacja w sprawie kontynuacji umowy o współpracy Biomass Energy Project S.A. z Black Pearl S.A. oraz Zakładami Przetwórstwa Drewna Poldan w związku ze złożonym wnioskiem o dotację do NCBR
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693 617707
Fax .
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2017-08-25
Rok biezacy 2017
Numer 8
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.