oRB_ASO: Uruchomienie nowego punktu wykonywania testów na obecność wirusa SARS COV2

PAP
Data: 2022-02-08

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022
Data sporządzenia: 2022-02-08
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Uruchomienie nowego punktu wykonywania testów na obecność wirusa SARS COV2
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S. A. "Emitent", "Spółka" informuje, iż w dniu dzisiejszym uruchomił nowy punkt wykonywania testów na obecność wirusa SARS COV2 w Koronowie w województwie Kujawsko-Pomorskim. W punkcie tym wykonywane będą testy metodą PCR , jak i szybkie testy antygenowe. Obsługiwani będą w nim pacjenci kierowani przez NFZ jak i wykonywane będą testy komercyjne . Punkt jest typem Drive-Thru , gdzie pacjenci podjeżdżać mogą samochodami. Umiejscowiony jest obok hali widowiskowo sportowej. Utworzenie kolejnego punktu testowania w tym również metodą PCR , oraz obsługa pacjentów kierowanych przez NFZ jest ważnym krokiem rozwojowym dla Spółki i pozwala jej jeszcze mocniej włączyć się w walkę z pandemią szczególnie przed kolejną jej falą spowodowaną odmianą Omikron w której to testowania wykonywane są na masową skalę.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-312 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szubińska 75-77
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-02-08 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2022-02-08 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Uruchomienie nowego punktu wykonywania testów na obecność wirusa SARS COV2
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-312
Miasto Bydgoszcz
Ulica Szubińska
Nr 75-77
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2022-02-08
Rok biezacy 2022
Numer 2
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2022 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.