oRB-W_ASO: Zwiększenie stanu posiadania

PAP
Data: 2021-06-08

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • 1._Zawiadomienie_art._69_ust._-_Julianna_P._6.06.2021.....pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 19 / 2021
  Data sporządzenia: 2021-06-08
  Skrócona nazwa emitenta
  BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
  Temat
  Zwiększenie stanu posiadania
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _"Emitent", "Spółka"_, informuje, iż w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2018, poz. 512 _dalej: "Ustawa o ofercie"_, wpłynęło w dniu dzisiejszym, tj.8 czerwca 2021 roku zawiadomienie od Pani Julianny Pałka _dalej: "Akcjonariusz"_ o zwiekszeniu stanu posiadania udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce.

  Niniejsze zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.
  Załączniki
  Plik Opis
  1._Zawiadomienie_art._69_ust._-_Julianna_P._6.06.2021.....pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  85-312 Bydgoszcz
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Szubińska 75-77
  _ulica_ _numer_
  +48 693617707 +48 693617707
  _telefon_ _fax_
  ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
  _e-mail_ _www_
  5542907667 340919180
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2021-06-08 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
  2021-06-08 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
  Tytul Zwiększenie stanu posiadania
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 85-312
  Miasto Bydgoszcz
  Ulica Szubińska
  Nr 75-77
  Tel. +48 693617707
  Fax +48 693617707
  e-mail ir@bep-sa.pl
  NIP 5542907667
  REGON 340919180
  Data sporzadzenia 2021-06-08
  Rok biezacy 2021
  Numer 19
  adres www www.bep-sa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.