oRB_ASO: Podpisanie listu intencyjnego w sprawie dystrybucji chińskich szczepionek wyprodukowanych w celu zwalczania choroby Covid 19 wywołanej przez wirusa SARS - CoV2

PAP
Data: 2021-05-12

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-12
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie dystrybucji chińskich szczepionek wyprodukowanych w celu zwalczania choroby Covid 19 wywołanej przez wirusa SARS - CoV2

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje iż podpisał list intencyjny z firmą Zhejiang United Enterprise Supply Chain Managment Co.Ltd z siedzibą w Zhoushan , Chiny w sprawie dystrybucji chińskich szczepionek przeciw Covid 19. Firma Zhejiang United Enterprise Supply Chain Managment Co.Ltd jest spółka zależną koncernu Sinopharm.
Strony zgodnie oświadczają, że ich wspólną intencją jest dystrybucja chińskich szczepionek wyprodukowanych w celu zwalczania choroby Covid 19 wywołanej przez wirus SARS – COV2. W celu realizacji zadania, o którym mowa , Strony dołożą należytej staranności aby wprowadzić do obrotu szczepionki:
- VeroCell produkowanej przez Sinopharm China Biopharmaceutical Group oraz
- CoronaVac produkowanej przez Kexing Holding Biotechnology Co., Ltd.
Realizacja celu określonego w tym liście nastąpi przez wspólne złożenie listów intencyjnych do Ministerstw Zdrowia krajów w nim wymienionych prezentujących ofertę dostawy wyżej wymienionych szczepionek, szczegółową informację o dostarczanych szczepionkach oraz warunki handlowe ewentualnej dostawy.
Biomass wyraża zgodę na złożenie listu, o którym mowa w treści niniejszego listu indywidualnie przez Dostawcę pod warunkiem wskazania w liście informacji, iż Dostawca będzie współpracował z Biomass przy dostawie szczepionek.
Strony zgodnie ustaliły, że na zasadach określonych w tym liście , listy intencyjne złożą do organów decydujących o nabyciu szczepionek następujących Państw:
1_ Grecji,
2_ Szwajcarii,
3_ Ugandy,
4_ Polski

Światowa Organizacja Zdrowia _WHO_ 7-go maja dopuściła do użytku szczepionkę chroniącą przed COVID-19 chińskiej firmy Sinopharm. To pierwsza zaaprobowana przez WHO szczepionka na koronawirusa niewyprodukowana na Zachodzie i pierwszy przypadek, gdy WHO tymczasowo zatwierdziła do użytku szczepionkę chińskiej produkcji na chorobę zakaźną.
Zatwierdzenie szczepionki przez WHO oznacza, że organizacja ta uznała preparat za skuteczny i bezpieczny, a zatem może on zostać włączony do programu COVAX, gwarantującego dostawy szczepionek do państw rozwijających się.
Aprobata WHO może zwiększyć zaufanie do chińskiego preparatu, którego już ponad 100 mln dawek sprzedano do 40 krajów. Koncern Sinopharm planuje produkowanie 3 mld szczepionek rocznie , co oznacza iż będzie on największym w świecie ich producentem. Oczekiwane jest też wkrótce dopuszczenie stosowania tej szczepionki przez Europejską Agencję Medyczną

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-312 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szubińska 75-77
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-12 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2021-05-12 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Podpisanie listu intencyjnego w sprawie dystrybucji chińskich szczepionek wyprodukowanych w celu zwalczania choroby Covid 19 wywołanej przez wirusa SARS - CoV2
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-312
Miasto Bydgoszcz
Ulica Szubińska
Nr 75-77
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2021-05-12
Rok biezacy 2021
Numer 17
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.