oRB_ASO: Zawarcie Umowy agencyjnej z firmą Shanghai Viotol International Trading Co., Ltd z Chin

PAP
Data: 2020-05-26

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-26
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Zawarcie Umowy agencyjnej z firmą Shanghai Viotol International Trading Co., Ltd z Chin
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje iż w dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę agencyjmą z firmą Shanghai Viotol International Trading Co., Ltd z siedzibą w Shanghai, Chiny , która jest uznanym międzynarodowo producentem i eksporterem ratunkowego wyposażenia medycznego i wyznaczyła naszą Spółkę jako Agenta swoich produktów i jej przedstawiciela na Terytorium Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej , z okresem obowiązywania uprawnień wynoszącym 1 rok.
Produkty będą obejmować: kompletny system szpitali polowych w postaci namiotów, jednostek oczyszczania wody i wytwornic tlenu oraz wyposażenie medyczne.
Firma jest czescią grupy Shanghai Pin Xing Medical Equipment Co,.Ltd oraz Shanghai Pin Xing Since and Technology Co,.Ltd . działającymi na rynku od 1996 roku i produkuje oraz dostarcza systemy kompletnych polowych jednostek medycznych znajdujących zastosowanie w zakresie medycyny ratunkowej , klęsk żywiołowych oraz innych zastosowań cywilnych i wojskowych. Produkty tej grupy traktujemy jako możliwość uzupełnienia i rozszerzenia naszej oferty szczególnie dla klientów międzynarodowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-467 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Filtrowa 27
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-26 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2020-05-26 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Zawarcie Umowy agencyjnej z firmą Shanghai Viotol International Trading Co., Ltd z Chin
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2020-05-26
Rok biezacy 2020
Numer 17
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.