oRB_ASO: Otrzymanie dofinansowania z PARP w ramach programu :Poddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty, Konkurs nr 1/2019 – Runda XI

PAP
Data: 2021-04-14

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-14
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Otrzymanie dofinansowania z PARP w ramach programu :Poddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty, Konkurs nr 1/2019 – Runda XI
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje iż w dniu dzisiejszym powzioł informację, iż znalazł się na liście projektów wybranych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do dofinansowania w ramach programu :Poddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty, Konkurs nr 1/2019 – Runda XI.

Tytuł projektu to: Przygotowanie wniosku o Eurogrant pt. ME Grid, w programie InnovFund-LSC-2020-single-stage, INNOVFUND-2020 , numer wniosku - POIR.02.03.06- 04-0001/21 , kwota przyznanego dofinansowania to 236.000 złotych.

O złożeniu podstawowego wniosku dotyczącego wymienionego w tytule projektu ME Grid, w programie InnovFund-LSC-2020-single-stage, INNOVFUND-2020 informowaliśmy w komunikacie ESPI nr 51/2020r. w dniu 30 października 2020r. Wartość projektu to 56.035.433,80 Euro, a wartość wnioskowanego wsparcia to 32.500.500,00 Euro

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-312 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szubińska 75-77
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-14 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2021-04-14 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Otrzymanie dofinansowania z PARP w ramach programu :Poddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty, Konkurs nr 1/2019 – Runda XI
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-312
Miasto Bydgoszcz
Ulica Szubińska
Nr 75-77
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2021-04-14
Rok biezacy 2021
Numer 16
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.