oRB_ASO: PODPISANIE UMOWY NA DYSTRYBUCJĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO I ŚWIADCZENIE USŁUG POWIĄZANYCH W ZAKRESIE TELEMEDYCYNY.

PAP
Data: 2020-05-18

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-18
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
PODPISANIE UMOWY NA DYSTRYBUCJĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO I ŚWIADCZENIE USŁUG POWIĄZANYCH W ZAKRESIE TELEMEDYCYNY.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje iż w dniu dzisiejszym podpisaliśmy z firmą Check Point R&D“ OOD, z siedzibą w Bułgarii umowę o wyłącznej dystrybucji i wprowadzeniu na terytorium Polski zaawansowanego systemu telemedycznego do wieloparametrowej zdalnej kontroli najistotniejszych parametrów życiowych w systemie online , produkowanego przez tą firmę.
System pozwala na zdalny pomiar w systemie ciągłego nadzoru parametrów kardiologicznych – czynności serca i elektrokardiogramu oraz temperatury , ciśnienia krwi i jej saturacji tlenem , jak i aktywności ruchowej za pomocą szeregu czujników umieszczanych na ciele pacjenta.
Za pomocą sieci GSM dane przekazywane są do centrum monitoringu. System umożliwia obserwację w czasie rzeczywistym stanu zdrowia wielu osób bez konieczności fizycznego kontaktu z nimi. Znajduje szczególne zastosowanie w warunkach epidemii koronawirusa COVID 19 ograniczając do minimum kontakt pacjentów z personelem medycznym w warunkach szpitalnych , przez co zapobiega transmisji zakażeń , jak i umożliwia zdalną kontrolę stanu zdrowia pacjentów i osób poddanych kwarantannie w warunkach domowych. Pozwala to na obserwację i prowadzenie leczenia lżejszych przypadków osób zarażonych poza systemem szpitalnym. Wykorzystywany może być też do obserwacji i leczenia osób ze schorzeniami kardiologicznymi bez konieczności ich bezpośredniego kontaktu z personelem medycznym. Umowa podpisana została na okres do końca 2020 roku z możliwością jej przedłużenia.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-467 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Filtrowa 27
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-18 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2020-05-18 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul PODPISANIE UMOWY NA DYSTRYBUCJĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO I ŚWIADCZENIE USŁUG POWIĄZANYCH W ZAKRESIE TELEMEDYCYNY.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2020-05-18
Rok biezacy 2020
Numer 16
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.