oRB_ASO: Złożenie wniosku o dofinansowanie do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

PAP
Data: 2018-08-11

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2018
Data sporządzenia: 2018-08-11
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Złożenie wniosku o dofinansowanie do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biomass Energy Project S.A. dalej: "Spółka" niniejszym informuje, że w dniu 10 sierpnia 2018 r. złożył do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu 2/1.2/2018 o tytule "Opracowanie modelu osobowego pojazdu elektrycznego na bazie zunifikowanej, ultralekkiej platformy podwoziowej produkowanej w technologii kompozytowej, zasilanego układem hybrydowym wodorowo-bateryjnym lub bateryjnym."
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych, to10 378 750 złotych; słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych, a kwota dofinansowania projektu to 7 695 200 złotych; słownie : siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych.
Celem projektu jest stworzenie w pełni funkcjonalnego modelu osobowego samochodu elektrycznego o konstrukcji lekkiej z zasilaniem wodorowym.
Projekt realizowany będzie w ramach rozwoju nowych innowacyjnych technologii opracowywanych przez Spółkę

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-467 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Filtrowa 27
_ulica_ _numer_
+48 693 617707 .
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-08-11 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2018-08-11 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Złożenie wniosku o dofinansowanie do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693 617707
Fax .
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2018-08-11
Rok biezacy 2018
Numer 16
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.