oRB_ASO: Podpisanie listu intencyjnego z  firmą Novatin s.r.o. z Republiki Czeskiej dotyczący współpracy  w zakresie sprzedaży produktów medycznych i szpitali modułowych

PAP
Data: 2020-05-13

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-13
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Podpisanie listu intencyjnego z  firmą Novatin s.r.o. z Republiki Czeskiej dotyczący współpracy  w zakresie sprzedaży produktów medycznych i szpitali modułowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje iż w dniu dzisiejszym podpisaliśmy list intencyjny z firmą Novatin s.r.o. z Republiki Czeskiej w ramach którego nawiązano współpracy w czynnościach związanych z wprowadzeniem i sprzedażą handlową zestawu GeneFinder Covid-19 Plus RealAmp wraz z dodatkowymi usługami związanymi z testami i pracami laboratoryjnymi, w tym wymazówki i wirusowe probówki transportowe, wyposażenie ochrony indywidualnej, np. maseczki i sprzęt ochronny od Biomass Energy Project S.A. na terytorium Polski, Białorusi, Ukrainy, Rosji, krajów nadbałtyckich , jak również związane ze wstępnymi negocjacjami dot. wprowadzenia i sprzedaży modułowego kontenerowego szpitala polowego pod nazwą "BEP Medical Centre" ze strony Novatin s.r.o. w następujących krajach: Republika Czeska, Węgry, Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Bułgaria, Kosowo, Albania, Hiszpania. Celem Medical Centre jest zapewnienie elastycznych, w pełni profesjonalnych usług medycznych obejmujących miejsca intensywnego nadzoru medycznego , sale  do operacji chirurgicznych, monitoring funkcji układu sercowo-naczyniowego, wykonywanie prześwietleń RTG, rezonans magnetyczny, badania EKG i tomografię komputerową, dział badań i testów laboratoryjnych. Ponadto, ze względu na pandemię Covid-19, zapewnienie w pełni sprawnych oddziałów pierwszej pomocy i intensywnego nadzoru medycznego do leczenia osób z Covid-19 lub wszelką inną chorobą zakaźną. W pełni odseparowany modułowy kontenerowy szpital polowy BEP Medical Centre umiejscowiony może być z dala od głównej infrastruktury szpitalnej.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-467 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Filtrowa 27
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-13 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2020-05-13 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Podpisanie listu intencyjnego z  firmą Novatin s.r.o. z Republiki Czeskiej dotyczący współpracy  w zakresie sprzedaży produktów medycznych i szpitali modułowych
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2020-05-13
Rok biezacy 2020
Numer 15
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.