oRB_ASO: Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 r.

PAP
Data: 2018-07-04

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2018
Data sporządzenia: 2018-07-04
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Biomass Energy Project S.A z siedzibą w Bydgoszczy _dalej: "Emitent", "Spółka"_ przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 roku:
• BULBIOENERGY EOOD z siedzibą w Sofii, posiadająca 3.302.502 akcji Emitenta co stanowi 19,57 proc. udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz posiadająca 3.302.502 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowiło 56,89 proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 roku;
• Irena Pałka, posiadająca 2.502.887 akcji Emitenta co stanowi 14,83 proc. udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz posiadająca 2.502.887 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowiło 43,11 proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 roku;

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-04 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2018-07-04 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 r.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693 617707
Fax .
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2018-07-04
Rok biezacy 2018
Numer 14
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.