oRB_ASO: Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 r.

PAP
Data: 2019-07-05

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-05
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Biomass Energy Project S.A z siedzibą w Bydgoszczy _dalej: "Emitent", "Spółka"_ informuje, że akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5 % udziału w głosach na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 roku byli:

• BULBIOENERGY EOOD z siedzibą w Sofii, posiadająca 10.800.000 akcji Emitenta, co stanowi 13,05 proc. udziału w kapitale zakładowym Emitenta, oraz posiadająca 10.800.000 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 38,99 proc. udziału w głosach na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 roku;
• Irena Pałka, posiadająca, 5.482.719 akcji Emitenta, co stanowi 6,62 proc. udziału w kapitale zakładowym Emitenta, oraz posiadająca 5.482.719 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 19,79 proc. udziału w głosach na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 roku;
• Łucja Skarbonkiewicz, posiadająca, 3.500.000 akcji Emitenta, co stanowi 4,23 proc. udziału w kapitale zakładowym Emitenta, oraz posiadająca 3.500.000 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 12,63 proc. udziału w głosach na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 roku;
• Julianna Pałka, posiadająca, 4.123.055 akcji Emitenta, co stanowi 4,98 proc. udziału w kapitale zakładowym Emitenta, oraz posiadająca 4.123.055 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 14,88 proc. udziału w głosach na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 roku;
• Paulina Juszczakiewicz, posiadająca, 2.795.295 akcji Emitenta, co stanowi 3,38 proc. udziału w kapitale zakładowym Emitenta, oraz posiadająca 2.795.295 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 10,09 proc. udziału w głosach na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 roku;

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-467 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Filtrowa 27
_ulica_ _numer_
+48 693 617707 +48 617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-05 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2019-07-05 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 r.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693 617707
Fax +48 617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2019-07-05
Rok biezacy 2019
Numer 14
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.