oRB_ASO: Podpisanie znaczącego porozumienia o nawiązaniu współpracy z Polskim Programem Elektryfikacji Motoryzacji

PAP
Data: 2018-06-22

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2018
Data sporządzenia: 2018-06-22
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Podpisanie znaczącego porozumienia o nawiązaniu współpracy z Polskim Programem Elektryfikacji Motoryzacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biomass Energy Project S.A. informuje iż w ramach działań związanych z rozwojem i wdrażaniem nowych innowacyjnych technologii podpisał w dniu dzisiejszym tj. 22 czerwca 2018 roku porozumienie o nawiązaniu współpracy z Polskim Programem Elektryfikacji Motoryzacji z celem powołania konsorcjów badawczych oraz pozyskania wspólnie z Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk KEZO finansowania w ramach planowanych programów kluczowych:
1_ Polski Magazyn Wodoru,
2_ Polskie Ogniwo Wodorowe
W ramach zawartego porozumienia strony uzgadniają, że dołożą starań by BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. jako Partner Polskiego Programu Elektryfikacji Motoryzacji, udostępniający na rzecz programów unikalne know how, posiadający prawa do technologii i rozwiązań bazowych, pełnił rolę podmiotu wiodącego wyżej wymienionych programów, a w szczególności zachowa prawa majątkowe do rozwijanych rozwiązań oraz prawa do ich komercjalizacji.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-22 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2018-06-22 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezez Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Podpisanie znaczącego porozumienia o nawiązaniu współpracy z Polskim Programem Elektryfikacji Motoryzacji
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693 617707
Fax .
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2018-06-22
Rok biezacy 2018
Numer 13
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.