oRB_ASO: Informacja w sprawie złożenia wniosku aplikacyjnego o uzyskanie środków na projekt inwestycyjny pod nazwą Biomass Pre-Processing System do Europejskiego Funduszu Knowledge Innovation Community InnoEnergy.

PAP
Data: 2017-10-24

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2017
Data sporządzenia: 2017-10-24
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Informacja w sprawie złożenia wniosku aplikacyjnego o uzyskanie środków na projekt inwestycyjny pod nazwą Biomass Pre-Processing System do Europejskiego Funduszu Knowledge Innovation Community InnoEnergy.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biomass Energy Project S.A. dalej: "Spółka" niniejszym informuje, iż złożył wniosek aplikacyjny o uzyskanie środków na projekt inwestycyjny pod nazwą Biomass Pre-Processing System do Europejskiego Funduszu Knowledge Innovation Community InnoEnergy.
Wartość inwestycji 3.500,000 €. Środki posłużyć mają do budowy linii demonstracyjnej dla innowacyjnych technologii przerobu biomasy oraz ich komercjalizacji na rynkach międzynarodowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-24 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2017-10-24 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Informacja w sprawie złożenia wniosku aplikacyjnego o uzyskanie środków na projekt inwestycyjny pod nazwą Biomass Pre-Processing System do Europejskiego Funduszu Knowledge Innovation Community InnoEnergy.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693 617707
Fax .
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2017-10-24
Rok biezacy 2017
Numer 12
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.