oRB_ASO: Uruchomienie granicznych punktów testowania Covid 19

PAP
Data: 2021-03-25

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Uruchomienie granicznych punktów testowania Covid 19
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż uruchamia punkty wykonywania szybkich testów antygenowych SARS - COV- 2 umiejscowione w rejonach przygranicznych w Polsce .
Pierwszy z nich rozpoczął swoją działalność w porcie promowym w Świnoujściu, kolejny uruchamiany jest przy granicznym przejściu drogowym – terminal Świecko - Słubice.

Wyniki testów wprowadzane są do systemu N-ZOZ , a osoby testowane otrzymują zaświadczenia z jego wynikiem w językach polskim, angielskim i niemieckim , umożliwiające im podróżowanie do krajów Unii Europejskiej. Każdy z testów posiada swój indywidualny numer w państwowym systemie elektronicznej rejestracji wyników, który pozwala na jego weryfikacje przez organy kontrolne w na terenie Unii Europejskiej.

Uruchamianie granicznych punktów wykonywania testów jest kolejnym działaniem Spółki wspomagającym walkę ze skutkami epidemii i pomóc ma w opanowaniu krytycznej sytuacji powstałej na granicach Polski w związku z zaostrzeniem wymagań wobec osób podróżujących z naszego kraju wprowadzonych przez kraje sąsiedzkie.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-312 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szubińska 75-77
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-25 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2021-03-25 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Uruchomienie granicznych punktów testowania Covid 19
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-312
Miasto Bydgoszcz
Ulica Szubińska
Nr 75-77
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2021-03-25
Rok biezacy 2021
Numer 12
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.