oRB_ASO: Podpisanie umowy dystrybucyjnej dotyczącej Mobilnych Szpitali Zakaźnych

PAP
Data: 2020-04-24

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-24
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Podpisanie umowy dystrybucyjnej dotyczącej Mobilnych Szpitali Zakaźnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje iż w dniu dzisiejszym podpisał z 01 Cyberaton S.A. umowę o dystrybucji Modułowych Szpitali Zakażnych w ramach której Cyberaton oferować może do sprzedaży Modułowe Centra Medyczne produkowane przez BEP SA. Umowa włącza również oferty dla odbiorców zagranicznych.
W ramach oferty Emitent dostarczać ma pod zamówienia klientów kompletne obiekty modułowych centrów medycznych lub ich części .
Szpitale i Centra Medyczne dostosowane mają być do rygorów medycyny chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem  COVID 19, jednak z mogą również pełnić funkcję szpitala uniwersalnego z wysokim poziomem ochrony biologicznej i salami intensywnej opieki medycznej _OIOM_. salami operacyjnymi i laboratoriami do analiz , testów i diagnostyki medycznej. Do standardowych modułów obiektu należą:
• izba przyjęć
• poczekalnia
• moduły ze śluzami powietrznymi
• moduły korytarzowe
• Izolatki 1 osobowe
• Izolatki dla chorych 3 i 6 osobowe
• Pomieszczenia monitoringu i nadzoru medycznego _pokój lekarski_

-kontenery medyczne _gabinet zabiegowy, punkt pielęgniarski_
-pomieszczenia socjalne personelu medycznego _pielęgniarskiego i lekarskiego_
-pomieszczenia magazynowe _leków, sprzętu, materiałów sterylnych_
-kontenery zaplecza _kuchenne, szatnia dla personelu_
-pomieszczenia gospodarcze _porządkowe, brudownik_
-kontenery techniczne _wentylacja, gazy medyczne_ i hydrauliczne
-kontenery biurowe _ordynator, oddziałowa, sekretariat oddziału_

W ramach zamówień indywidualnych wyposażane mogą być również w:
-sale operacyjne
-diagnostykę rentgenowską i magnetyczny rezonans jądrowy
-sale dializ
-pomieszczenia laboratoryjne i testów oraz analiz
Okres realizacji dla obiektów standardowych wynosić ma 4-6 tygodni od złożenia zamówienia

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-467 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Filtrowa 27
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-24 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2020-04-24 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Podpisanie umowy dystrybucyjnej dotyczącej Mobilnych Szpitali Zakaźnych
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2020-04-24
Rok biezacy 2020
Numer 12
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.