oRB-W_ASO: Zwołanie Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2018 roku.

PAP
Data: 2018-06-03

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
 • BEP_S.A.__-_ZWZ_29.06.2018_-_liczba_akcji_i_glosow..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • BEP_S.A.___-_ZWZ__29.06.2018-_ogloszenie..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • BEP_S.A.__-_ZWZ_29.06.2018_-_uchwaly..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • BEP_S.A._-_ZWZ__29.06.2018f_pelnomocnictwo,_formularz..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 11 / 2018
  Data sporządzenia: 2018-06-03
  Skrócona nazwa emitenta
  BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
  Temat
  Zwołanie Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2018 roku.
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na
  dzień 29 czerwca 2018r. na godz. 9:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z
  projektami uchwał, pełnomocnictwem i formularzem instrukcji do głosowania dla pełnomocnika.
  Treść ogłoszenia jest zawarta w załącznikach do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  BEP_S.A.__-_ZWZ_29.06.2018_-_liczba_akcji_i_glosow..pdf
  BEP_S.A.___-_ZWZ__29.06.2018-_ogloszenie..pdf
  BEP_S.A.__-_ZWZ_29.06.2018_-_uchwaly..pdf
  BEP_S.A._-_ZWZ__29.06.2018f_pelnomocnictwo,_formularz..pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  85-467 Bydgoszcz
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Filtrowa 27
  _ulica_ _numer_
  +48 _52_ 382 83 83 +48 _52_ 382 83 83
  _telefon_ _fax_
  ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
  _e-mail_ _www_
  5542907667 340919180
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
  Tytul Zwołanie Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2018 roku.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 85-467
  Miasto Bydgoszcz
  Ulica Filtrowa
  Nr 27
  Tel. +48 (52) 382 83 83
  Fax +48 (52) 382 83 83
  e-mail ir@bep-sa.pl
  NIP 5542907667
  REGON 340919180
  Data sporzadzenia 2018-06-03
  Rok biezacy 2018
  Numer 11
  adres www www.bep-sa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.