oRB-W_ASO: Komunikat o rejestracji papierów wartościowych

PAP
Data: 2017-09-29

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • BEP_komunikat_KDPW_29.09.2017..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 11 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-09-29
  Skrócona nazwa emitenta
  BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
  Temat
  Komunikat o rejestracji papierów wartościowych
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Treść raportu:
  BIOMASS Energy Project S.A. zawiadamia, że w dniu 29.09.2017 r. otrzymała z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. komunikat o rejestracji papierów wartościowych i oznaczenie ich kodem "PLBMSEP00011"
  Treść komunikatu jest zawarta w poniższym załączniku
  Załączniki
  Plik Opis
  BEP_komunikat_KDPW_29.09.2017..pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-09-29 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
  2017-09-29 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
  Tytul Komunikat o rejestracji papierów wartościowych
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 85-467
  Miasto Bydgoszcz
  Ulica Filtrowa
  Nr 27
  Tel. +48 693 617707
  Fax .
  e-mail ir@bep-sa.pl
  NIP 5542907667
  REGON 340919180
  Data sporzadzenia 2017-09-29
  Rok biezacy 2017
  Numer 11
  adres www www.bep-sa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.