oRB_ASO: Zakończenie budowy pierwszego etapu modułowego szpitala zakażnego w wersji demonstracyjnej

PAP
Data: 2020-04-16

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-16
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Zakończenie budowy pierwszego etapu modułowego szpitala zakażnego w wersji demonstracyjnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. _"Spółka", "Emitent"_ pragnie poinformować iż zakończony został etap budowy pierwszej wersji prototypu modułowego szpitala zakażnego o której rozpoczęciu informowaliśmy w raporcie nr 6/2020, 7/2020, 8/2020 i 10/2020
W oparciu o zebrane oferty od dostawców i projekt techniczny dokonaliśmy zakupu komponentów , w tym zakupu kontenerów, sprzętu i wyposażenia do pierwszej pokazowej instalacji realizowanej w naszym Centrum rozpoczynając jej realizację w dniu 27.03.2020.
Działając w trudnych warunkach związanymi z ograniczeniami związanymi z panującą epidemią udało się nam zrealizować proces budowy w ciągu 14 dni roboczych
Konstrukcja oparta jest na najlepszych typowych , dostępnych na lokalnym rynku kontenerach biurowo-mieszkalnych, bardzo elastycznych w konfiguracji ścian, instalacji wewnętrznych. Zespół kontenerów został przeprojektowany przez nas do potrzeb błyskawicznego dostarczania i budowania szpitali zakaźnych w kraju i za granicą. Koncepcja została opracowana przez ekspertów BEP i firm współpracujących oraz grono specjalistów z różnych obszarów: medycznego, wentylacyjnego, budowlanego, nowoczesnych technologii teletechnicznych i informatycznych. Kompleksy wyposażane będą w moduły zapewniające niezależne zasilanie energetyczne , wentylacje i klimatyzacje , dostarczanie mediów w postaci wody , tlenu i gazów medycznych jak i odprowadzenia ścieków.
W najbliższy dniach przygotujemy obiekt do oficjalnych prezentacji dla potencjalnych klientów oraz dla zainteresowanych mediów. Ze względu na obowiązujące ograniczenia stosować będziemy w tym względzie obowiązujące procedury.
Spółka prowadzić też będzie prace związane z specjalistycznym wyposażeniem obiektu jak i dostosowywaniem go do wymagań poszczególnych zamawiających. Przygotowujemy się także do uruchomienia produkcji elementów i organizacji dostaw od podwykonawców dla wersji roboczych szpitala modułowego

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-467 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Filtrowa 27
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-16 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2020-04-16 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarzadu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Zakończenie budowy pierwszego etapu modułowego szpitala zakażnego w wersji demonstracyjnej
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2020-04-16
Rok biezacy 2020
Numer 11
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.