oRB_ASO: Informacja w sprawie protestu do wyniku konkursu NCBiR

PAP
Data: 2018-05-28

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2018
Data sporządzenia: 2018-05-28
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Informacja w sprawie protestu do wyniku konkursu NCBiR
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biomass Energy Project S.A. _"Spółka" lub "Emitent"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku, niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 28 maja 2018 roku pisemnej informacji od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju _"NCBiR"_, iż pomimo złożenia przez Emitenta protestu w terminie wskazanym w Regulaminie konkursu, protest Emitenta nie został rozpatrzony. Według wyjaśnień NCBiR w okresie rozpatrywania protestów od wyniku konkursu nr 5/1/1.1/2017, pomimo prawidłowego zaadresowania przez Emitenta protestu, z przyczyn nieznanych Emitentowi protest nie został przedłożony do właściwej komórki odwoławczej NCBiR w celu jego rozpatrzenia. Jednocześnie NCBiR w związku z zaistniałą sytuacja zaproponował Emitentowi ponowne złożenie nowego wniosku o przyznanie dotacji w aktualnym naborze kończącym się 30.05.2018 roku.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta postanowił o ponownym złożeniu wniosku, zgodnie z informacją otrzymaną od NCBiR.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-28 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2018-05-28 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Informacja w sprawie protestu do wyniku konkursu NCBiR
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693 617707
Fax .
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2018-05-28
Rok biezacy 2018
Numer 10
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.