oRB-W_ASO: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO na rynku NewConnect akcji serii A,C,D,F

PAP
Data: 2017-09-29

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • BEP_uchwala_GPW_nr_1163_z_29.09.2017r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 10 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-09-29
  Skrócona nazwa emitenta
  BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
  Temat
  Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO na rynku NewConnect akcji serii A,C,D,F
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Treść raportu:
  BIOMASS Energy Project S.A. zawiadamia, że w dniu 29.09.2017 r. otrzymała uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w przedmiocie określenia dnia 3.10.2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda, pod warunkiem dokonania w dniu 3.10.2017r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenie ich kodem "PLBMSEP00011"
  Treść uchwały jest zawarta w poniższym załączniku
  Załączniki
  Plik Opis
  BEP_uchwala_GPW_nr_1163_z_29.09.2017r.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-09-29 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
  2017-09-29 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
  Tytul Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO na rynku NewConnect akcji serii A,C,D,F
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 85-467
  Miasto Bydgoszcz
  Ulica Filtrowa
  Nr 27
  Tel. +48 693 617707
  Fax .
  e-mail ir@bep-sa.pl
  NIP 5542907667
  REGON 340919180
  Data sporzadzenia 2017-09-29
  Rok biezacy 2017
  Numer 10
  adres www www.bep-sa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.