oRB_ASO: Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Europejskiego Programu InnovFund-SSC-2020–single-stage pod nazwą :Budowa i realizacja inteligentnej mariny

PAP
Data: 2021-03-12

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Europejskiego Programu InnovFund-SSC-2020–single-stage pod nazwą :Budowa i realizacja inteligentnej mariny
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Programu InnovFund-SSC-2020 –single-stage pod nazwą :Budowa i realizacja inteligentnej mariny.
Kwota projektu to 12.800.000 Euro , kwota wnioskowanego dofinansowania to 7.500.000 Euro. Projekt przewiduje budowę i realizację inteligentnej Mariny .Podstawą konstrukcyjną infrastruktury będą pływające moduły umożliwiające ustawienie pomostów nośnych dla obiektów o różnych funkcjach. Moduł centralny - SMART MARINA będzie pełnił rolę magazynu energii elektrycznej oraz instalacji do produkcji i magazynowania wodoru wraz z układami dystrybucyjnymi. Moduł ENERGY ISLAND będzie podstawowym źródłem zasilania SMART MARINA wykorzystującym energię słoneczną i wiatrową. ENERGY ISLAND offshore będzie czerpać korzyści z energii słonecznej w klasycznym wariancie PV oraz energii wiatrowej generowanej przez innowacyjne rozwiązanie pionowej elektrowni o konkurencyjnej efektywności energetycznej i wydajności. Integracja w modelu smart grid będzie wspierana przez dedykowane wysokosprawne rozwiązania w zakresie konwerterów energii. Od strony klienta systemu SMART MARINA - marina będzie jednostką oferująca prąd i wodór. Opracowana technologia pozwoli na dwukierunkowy przepływ energii do i od klienta. Łodzie i jachty "tankujące" energię, a także cumujące w pobliżu łodzie mieszkalne będą traktowane jako prosumenci _możliwość oddania nadwyżek energii_. System dystrybucji energii będzie wspierany przez aplikację sieciową, która informuje o stanie magazynów energii, przyjmuje zamówienia, kolejkuje klientów. Nadwyżki energii w systemie będą sprzedawane do lokalnej sieci elektroenergetycznej. Wszędzie tam, gdzie to możliwe, będą używane materiały pochodzące z recyklingu. Zakłada się wykonanie kompozytowych elementów turbin wiatrowych, kompozytowych materiałów konstrukcyjnych modyfikowanych przemysłowymi włóknami odpadowymi oraz budowę systemu magazynowania energii z wykorzystaniem recyklingowanych akumulatorów Li-ion.
Projekt ten jest kolejnym z przygotowywanych przez naszą Spółkę projektów wdrażających innowacyjne rozwiązania w zakresie energii odnawialnej oraz przechowywania energii oraz wdrażania technologii związanych z komercyjnym wykorzystaniem wodoru

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-12 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2021-03-12 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Europejskiego Programu InnovFund-SSC-2020–single-stage pod nazwą :Budowa i realizacja inteligentnej mariny
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-312
Miasto Bydgoszcz
Ulica Szubińska
Nr 75-77
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2021-03-12
Rok biezacy 2021
Numer 10
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.