oRB-W_ASO: Informacja o zmianie stanu posiadania

PAP
Data:

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • 1._Zawiadomienie_art._69_ustawy_o_ofercie_-_Daria_Szmulewicz-Pitula_-_2019-06-04.odt
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 10 / 2019
  Data sporządzenia:
  Skrócona nazwa emitenta
  BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
  Temat
  Informacja o zmianie stanu posiadania
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  INFORMACJA O ZMIANIE STANU POSIADANIA
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zarząd Biomass Energy Project S.A z siedzibą w Bydgoszczy _dalej: "Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu
  5 czerwca 2019 roku Emitent powziął informację od pani Darii Szmulewicz-Pituła _"Akcjonariusz"_, który na podstawie art. 69 oraz art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej: "Ustawa o ofercie"_, poinformował o nabyciu akcji Emitenta. Treść zawiadomienia została przedstawiona w załączniku

  Załączniki
  Plik Opis
  1._Zawiadomienie_art._69_ustawy_o_ofercie_-_Daria_Szmulewicz-Pitula_-_2019-06-04.odt

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2019-06-05 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
  2019-06-05 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
  Tytul Informacja o zmianie stanu posiadania
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 85-467
  Miasto Bydgoszcz
  Ulica Filtrowa
  Nr 27
  Tel. +48 693 617707
  Fax +48 617707
  e-mail ir@bep-sa.pl
  NIP 5542907667
  REGON 340919180
  Data sporzadzenia
  Rok biezacy 2019
  Numer 10
  adres www www.bep-sa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.