oRB_ASO: Złożenie wniosku o dotacje w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Konkurs: 5/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka – Koronawirusy pod nazwą : Opracowanie sposobu wytwarzania struktur węglowo-krzemowych o wysokich właściwościach wirusobójczych do zwalczania wirusów SARS-CoV-2

PAP
Data: 2021-01-04

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-04
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Złożenie wniosku o dotacje w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Konkurs: 5/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka – Koronawirusy pod nazwą : Opracowanie sposobu wytwarzania struktur węglowo-krzemowych o wysokich właściwościach wirusobójczych do zwalczania wirusów SARS-CoV-2
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż złożył wniosek o dofinansowanie do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu operacyjnego: POIR.01.01.01 – Szybka ścieżka - Koronawirusy
Wartość projektu: 5 389 189.93 zł . Dofinansowanie: 4 103 533.56 zł
Tytuł projektu: Opracowanie sposobu wytwarzania struktur węglowo-krzemowych o wysokich właściwościach wirusobójczych do zwalczania wirusów SARS-CoV-2
Celem projektu jest opracowanie sposobu wytwarzania produktów biobójczych zdolnych do separacji, immobilizacji i niszczenia koronawirusów w celu wdrożenia na rynek nowego produktu o wysokich właściwościach wirusobójczych do zwalczania wirusów SARS-CoV-2 oraz rozpoczęcie sprzedaży produktów na bazie uzyskanych wyników prac. Materiał ten wykorzystywany ma być głównie do produkcji filtrów zdolnych do zabijania wirusa , a nie tylko zatrzymywania wirusa na warstwie filtracyjnej , a tym samym możliwym do wykorzystywania w produkcji efektywnych masek ochronnych i filtrów do powietrza nowej generacji.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-312 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szubińska 75-77
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-04 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2021-01-04 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Złożenie wniosku o dotacje w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Konkurs: 5/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka – Koronawirusy pod nazwą : Opracowanie sposobu wytwarzania struktur węglowo-krzemowych o wysokich właściwościach wirusobójczych do zwalczania wirusów SARS-CoV-2
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-312
Miasto Bydgoszcz
Ulica Szubińska
Nr 75-77
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2021-01-04
Rok biezacy 2021
Numer 1
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.