Biomass Energy Project S.A.

Certyfikat Systemu  Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 w zakresie: 

Projektowanie Pojazdów. Magazynowanie Energii. Projektowanie, budowa i instalacja szpitali modułowych i polowych oraz modułowych obiektów opieki zdrowotnej i diagnostyki medycznej. Produkcja i sprzedaż produktów biobójczych.