Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Zakończenie sezonu wegetacyjnego.

Zakończenie sezonu wegetacyjnego.

Na prowadzonych przez Spółkę plantacjach drzew Paulowni tegoroczny sezon wegetacyjny zbliża się do końca .
Rośliny wysadzone na przełomie maja i czerwca po ok. 4 miesiącach osiągnęły wysokość ponad 2 metrów dobrze rozbudowując system korzeniowy.
Sezon jesienny wykorzystany będzie do przygotowania terenów pod kolejne plantacje oraz prowadzenie prac  przy już istniejących, m.in nawapnowanie gleb oraz budowy systemu nawadniającego.
Zakończenie sezonu wegetacyjnego. Zakończenie sezonu wegetacyjnego. Zakończenie sezonu wegetacyjnego. Zakończenie sezonu wegetacyjnego. Zakończenie sezonu wegetacyjnego. Zakończenie sezonu wegetacyjnego. Zakończenie sezonu wegetacyjnego. Zakończenie sezonu wegetacyjnego. Zakończenie sezonu wegetacyjnego. Zakończenie sezonu wegetacyjnego. Zakończenie sezonu wegetacyjnego. Zakończenie sezonu wegetacyjnego. Zakończenie sezonu wegetacyjnego. Zakończenie sezonu wegetacyjnego. Zakończenie sezonu wegetacyjnego. Zakończenie sezonu wegetacyjnego.