Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Podpisanie listu intencyjnego ze Spółką 01 Cyberaton S.A.

Podpisanie listu intencyjnego ze Spółką 01 Cyberaton S.A.

Informujemy, że w dniu 4 listopada 2019 roku podpisano ze Spółką 01 Cyberaton S.A. list intencyjny o zamiarze współpracy w celu realizacji projektu " Autonomiczne stacje ładowania pojazdów zasilane ogniwem fotowoltaicznym".

Przedmiotem projektu "Autonomiczne stacje ładowania pojazdów zasilane ogniwem fotowoltaicznym" jest współpraca Stron w zakresie realizacji inwestycji związanych z ogólnokrajowym programem budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych m.in. samochodów elektrycznych, łodzi elektrycznych, zasilanych przez systemy fotowoltaiczne dostarczone przez spółkę 01CYBERATON S.A., w pełni zintegrowane z urządzeniami Biomass Energy Project S.A.